×
خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر MDBQ

خرید
۳,۰۰۰ تومان

پرسشنامه بررسی درس ادبیات

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه بي انضباطي در مقطع مدارس راهنمايي پسرانه

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه پروژه بررسي جايگاه اقتصادي – اجتماعي گردشگران مشهد

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شرکت مشعل اراک

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه دبیرستان دخترانه

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه معلمان

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه پروژه بررسي جايگاه اقتصادي – اجتماعي گردشگران

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه روستا

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه تاریخی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه حسابداری

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه آسیب های اجتماعی که در میان دانشجویان دیده می شود ش

خرید
۲,۵۰۰ تومان

پرسشنامه محیط خانوادگی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه کیفیت زندگی

خرید
بررسي وضعيت پرندگان باغ وحش تهران (پروژه دامپزشکی)
۴,۸۰۰ تومان

بررسي وضعيت پرندگان باغ وحش تهران (پروژه دامپزشکی)

خرید
۱,۸۰۰ تومان

روش_های_سنتی_و_نوین_یاددهی_یادگیری

خرید
۱,۵۰۰ تومان

ارتباط بین انسان ها

خرید
۲,۵۰۰ تومان

آداب و رسوم خراسان

خرید
۴,۷۰۰ تومان

مدیریت نوین منابع آب سطحی، بررسی موردی روسازی فوق نفوذپذیر (بتن تشنه)

خرید
مروری بر یافته های کالبد گشایی بیماریهای باکتریایی مهم دام های اهلی
۷,۸۰۰ تومان

مروری بر یافته های کالبد گشایی بیماریهای باکتریایی مهم دام های اهلی

خرید
بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان ۵۵ص
۶,۸۰۰ تومان

بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان ۵۵ص

خرید
۲,۸۰۰ تومان

بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شركت های ۲۵ص

خرید
بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي بر روي پرخاشگري كودكان از ديدگاه والدين ۶۲ص
۷,۸۰۰ تومان

بررسي تأثير بازي هاي رايانه اي بر روي پرخاشگري كودكان از ديدگاه والدين ۶۲ص

خرید
بررسي تأثير آموزش حل مسئله بر ميزان حرمت خود نوجوانان داراي مشكلات رفتاري ارتباطي سنين ۱۲ تا ۱۳ ساله ۳۴ص
۴,۸۰۰ تومان

بررسي تأثير آموزش حل مسئله بر ميزان حرمت خود نوجوانان داراي مشكلات رفتاري ارتباطي سنين ۱۲ تا ۱۳ ساله ۳۴ص

خرید
بررسي پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين ۱۱۰ص
۱۴,۸۰۰ تومان

بررسي پايبندي دانشجويان دانشگاه آزاد به دين ۱۱۰ص

خرید
بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران ۴۰ص
۴,۸۰۰ تومان

بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران ۴۰ص

خرید
بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر ۹۵ص
۹,۶۰۰ تومان

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر ۹۵ص

خرید
۲,۸۰۰ تومان

بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده ۲۸ص

خرید
بررسي افسردگي بين مردان بازنشسته و شاغل ۶۵ص
۷,۸۰۰ تومان

بررسي افسردگي بين مردان بازنشسته و شاغل ۶۵ص

خرید
بررسي ارتباط هوش هيجاني و شادکامي در نوجوانان ۸۲ص
۹,۶۰۰ تومان

بررسي ارتباط هوش هيجاني و شادکامي در نوجوانان ۸۲ص

خرید
۳,۸۰۰ تومان

بررسي ارتباط بين نيم رخ رواني و عود بيماري اعتياد ۳۵ص

خرید
بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران ۶۲ص
۷,۸۰۰ تومان

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران ۶۲ص

خرید
بررسي اختلال شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان والد دار و بدون والد ۴۰ص
۴,۸۰۰ تومان

بررسي اختلال شخصيت ضد اجتماعي ميان نوجوانان والد دار و بدون والد ۴۰ص

خرید
بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی ۶۸ص
۶,۸۰۰ تومان

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی ۶۸ص

خرید
بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش ۲۱۰ص
۱۹,۰۰۰ تومان

بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش ۲۱۰ص

خرید
بحران هويت در جواني  ۶۳ ص
۶,۸۰۰ تومان

بحران هويت در جواني ۶۳ ص

خرید
آيا بين تيپ هاي شخصيتي (درون گرا- برون گرا) و فرسودگي شغلي ارتباطي وجود دارد يا خير ۸۲ ص
۹,۷۰۰ تومان

آيا بين تيپ هاي شخصيتي (درون گرا- برون گرا) و فرسودگي شغلي ارتباطي وجود دارد يا خير ۸۲ ص

خرید
آشنايي با تعميق باورهاي مذهبي و ديني و نقش آن در نهادينه كردن عدالت اجتماعي ۹۰ص
۹,۸۰۰ تومان

آشنايي با تعميق باورهاي مذهبي و ديني و نقش آن در نهادينه كردن عدالت اجتماعي ۹۰ص

خرید
ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد ۱۴۰ص
۹,۸۰۰ تومان

ارزيابي فرهنگ نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد ۱۴۰ص

خرید
بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان ۲۰ الي ۳۰ سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل  ۷۰ ص
۶,۸۰۰ تومان

بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان ۲۰ الي ۳۰ سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل ۷۰ ص

خرید
بررسي تاثير پدر  و مادر بر خلق خوي كودكان  كه  در م نزل هستند و كودكان مهد كودك ۸۹ ص
۸,۸۰۰ تومان

بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در م نزل هستند و كودكان مهد كودك ۸۹ ص

خرید
«موضوع تحقيق» برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان  مقطع راهنمايي شهرستان ايلام
۸,۸۰۰ تومان

«موضوع تحقيق» برسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي شهرستان ايلام

خرید
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت
۱۴,۸۰۰ تومان

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت

خرید
بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان
۱۴,۸۰۰ تومان

بررسي تأثير آموزش راهبردهاي حل مسأله در پيشرفت رياضي و بهبود نگرش نسبت به درس رياضيات در دانش‌آموزان

خرید
بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تیزهوش و عادي
۸,۸۰۰ تومان

بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تیزهوش و عادي

خرید
بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی
۸,۸۰۰ تومان

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی

خرید
بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها
۱۴,۸۰۰ تومان

بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

خرید
بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا ۷ سالگي كودك
۸,۸۰۰ تومان

بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا ۷ سالگي كودك

خرید
بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر
۱۴,۸۰۰ تومان

بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان فریدون شهر

0