×
خرید
۹,۰۰۰ تومان

كارورزي: شهــرداري

خرید
۳,۲۰۰ تومان

كارورزي: كنترل بيماري ها و علف هاي هرز

خرید
۴,۴۰۰ تومان

كارورزي: شرکت ماشین کاران نواندیش

خرید
۳,۹۰۰ تومان

کارورزی :رشته حسابداری

خرید
۵,۶۰۰ تومان

کارورزي

خرید
۱۴,۷۰۰ تومان

(کارورزی)مراحل حسابداري پيمانكاري

خرید
۲۱,۵۰۰ تومان

گزارش نهایی کارورزی علوم تربیتی

خرید
۶,۵۰۰ تومان

گزارش کارورزی( ۱و ۲)

خرید
۳,۲۰۰ تومان

گزارش کارورزی

خرید
۳,۶۰۰ تومان

کارورزی طراحی فعالیت های آموزشی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

کارورزی آموزش زبان و ادبیات فارسی

خرید
۳,۸۰۰ تومان

کارورزی علوم تربیتی

خرید
۱۲,۱۰۰ تومان

گزارش کارورزی: دبیری فیزیک

خرید
گزارش کارورزی دبیری الهیات و معارف اسلامی
۲,۸۰۰ تومان

گزارش کارورزی دبیری الهیات و معارف اسلامی

خرید
۱,۸۰۰ تومان

کارورزی در مهد کودک کیانا

خرید
۴,۴۰۰ تومان

گزارش كارآموزي آشنايي با امور گرافيك و امور چاپ

خرید
۳,۸۰۰ تومان

کار پوشه کارورزی

خرید
۶,۹۰۰ تومان

گزارش کارورزی

خرید
۱,۸۰۰ تومان

کارورزی ۳ (کنش پژوهی) روانشناسی

خرید
۳,۵۰۰ تومان

گزارش کارورزی

خرید
۶۰۰ تومان

گزارش کارورزی ۲ (تقویت و بهبود عملکرد عاطفی)

خرید
طرح عملیاتی پژوهشی
۷,۵۰۰ تومان

طرح عملیاتی پژوهشی

خرید
۳,۴۰۰ تومان

گزارش کارورزی ۲

خرید
گزارش کارورزی
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش کارورزی

خرید
۴,۶۰۰ تومان

گزارش درس کارورزی

خرید
۶۰۰ تومان

گزارش کارورزی ۲ (تقویت و بهبود عملکرد عاطفی)

خرید
۵,۳۰۰ تومان

کارورزی مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو

خرید
۶,۷۰۰ تومان

حسابداری صنعتی در گروه آذین فلز

خرید
۵,۷۰۰ تومان

پروژه کارورزی

خرید
۲,۹۰۰ تومان

کارورزی

خرید
۳,۵۰۰ تومان

کارورزی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

گزارش کارورزی در محل احداث پارک ناز

خرید
۶,۵۰۰ تومان

گزارش کارگاه شرکت زیمنس قسمت روتور

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی. دادگاه عمومی

خرید
۷,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی گزارش كارآموزي شركت داروسازي ثامن

خرید
۳,۵۰۰ تومان

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری

خرید
۲,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی شرکت داده پردازی تون (سهامی خاص)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی شركت مكاترونيك ژاو

خرید
۲,۳۰۰ تومان

گزارش کارآموزی سالن دستگاه مرکز تلفن خاتم الانبياء

خرید
۱,۵۰۰ تومان

گزارش کارآموزی خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

خرید
۲,۵۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری

خرید
۲,۵۰۰ تومان

گزارش کارآموزی حسابداری ۳ کارو دانش

خرید
۵,۰۰۰ تومان

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS – ايمني درانتقال

خرید
۴,۳۰۰ تومان

گزارش کارآموزی بانک اطلاعاتی

خرید
۲,۷۰۰ تومان

گزارش کارآموزی اداره ثبت واسنادواملاک مشهد

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكوني

خرید
۳,۵۰۰ تومان

گزارش کارآموزی – واحد اسید استیک

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

گزارش کارآموزی مدیریت کارعملی در آموزشگاه

0