×
خرید
۸۰۰ تومان

طرح توجيه فني، اقتصادي و اشتغالزايي طرح

خرید
۸۰۰ تومان

ایروبیک

خرید
۸,۱۰۰ تومان

كارافريني پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلا

خرید
۶,۸۰۰ تومان

كارآفريني(اداره برق)

خرید
۴,۲۰۰ تومان

تاريخچه راديو و تلويزيون

خرید
۳,۸۰۰ تومان

تاريخ تمدن هنر

خرید
۱,۵۰۰ تومان

تاریخ اردکان

خرید
۲,۰۰۰ تومان

تاثير ورزش بر قلب

خرید
۱,۶۰۰ تومان

پلیمرها

خرید
۲,۹۰۰ تومان

پست مدرنيسم

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پست الکترونیکی

خرید
۳,۳۰۰ تومان

پرونده هاي كارآموزي

خرید
۷,۸۰۰ تومان

پروژه تعاوني كشاورزي

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه آبياري

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری

خرید
۲,۲۰۰ تومان

بيل گيتس- كارآفرين

خرید
۲,۰۰۰ تومان

كار آفريني و مديريت نشاط

خرید
۴,۴۰۰ تومان

پروژه کارآفرينی (کارخانه بخاری)

خرید
۲,۱۰۰ تومان

کارآفرینی(تولید اسکاج)

خرید
۲,۳۰۰ تومان

کارآفرینی (شرکت رب مسما مشهد)

خرید
۵۰۰ تومان

کارآفرینی چیست ؟

خرید
۱,۸۰۰ تومان

مفاهیم کارآفريني

خرید
۳,۵۰۰ تومان

کارگاه موزائیک سازی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

مفهوم کارآفرینی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

کارآفرینی(کارگاه صنعتی)

خرید
۱,۴۰۰ تومان

طرح توجیهی گاو داری شیری پنجاه راسی

خرید
۲,۸۰۰ تومان

کارآفرینی

خرید
۳,۲۰۰ تومان

مدیریت کارآفرینی

خرید
۲,۸۰۰ تومان

توسعه کارآفرینی روستایی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

مشارکت فناوري اطلاعات در کارآفريني

خرید
۴۰۰ تومان

ارتقای کسب و کار

خرید
۶۰۰ تومان

پروژه كارآفريني

خرید
۱۳,۷۰۰ تومان

کارآفرینی

خرید
دستگاه های بسته بندی شیرینک
۱,۱۰۰ تومان

دستگاه های بسته بندی شیرینک

خرید
۱,۲۰۰ تومان

کارآفرینی

خرید
۱۳,۷۰۰ تومان

کارآفرینی

خرید
۸,۴۰۰ تومان

پروژه كارآفريني

خرید
۸,۵۰۰ تومان

کلیات شناخت

خرید
۵,۰۰۰ تومان

طراحي و احداث صنايع

خرید
۳,۷۰۰ تومان

تجزيه و تحليل swot

خرید
۲,۱۰۰ تومان

كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي

خرید
۲ تومان

هدف پروژه

خرید
۱,۹۰۰ تومان

کارآفرینی

خرید
۱,۴۰۰ تومان

اسکندر مقدونی

خرید
۱,۹۰۰ تومان

اسطرلاب

خرید
۲,۳۰۰ تومان

استراژی صلح

خرید
۳,۶۰۰ تومان

استاندارد شماره ۱۱ حسابداری

خرید
۱,۳۰۰ تومان

استاندارد شماره ۱ حسابداری

خرید
۸۰۰ تومان

روش های ایجاد کارآفرینی در علوم انسانی با رویکرد آینده پژوهی

خرید
۱,۶۰۰ تومان

بررسی مرور روش ها و مدل های انتشار آلاینده دی اکسید کربن

0