×
خرید
۵۰۰ تومان

پرسشنامه های مربوط به توانمند سازي اسپريتزر ،ابعاد سازمان یادگیرنده وIT ( تکنولوژی اطلاعات )

خرید
۳,۲۰۰ تومان

پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و باورهای مذهبی همسران جانبازان

خرید
۲۰۰ تومان

عزت نفس شما چقدر است؟

خرید
۱,۸۰۰ تومان

سنخ نمای مایرز- بریگز MBTI

خرید
۲۰۰ تومان

منبع کنترل درونی ، شانس و افراد مسلط « هانا لوینسون»

خرید
۱,۳۰۰ تومان

نتایج نظرسنجی نخبگان شهر قزوین

خرید
۵۰۰ تومان

پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر

خرید
۳۰۰ تومان

پرسشنامه توصيف جو سازماني The OCDQ -HEI seale

خرید
۴۰۰ تومان

ارتباط بين عدالت سازماني ، كيفيت زندگي كاري و فرسودگي شغلي كاركنان وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسلامي ايران

خرید
۴۰۰ تومان

پرسشنامه ارتباط بین اخلاق سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ورزشکار و غیرورزشکاراداره راهنمایی ورانندکی استا ن تهران”،

خرید
۷۰۰ تومان

پرسشنامه شخصي كاليفرنيا پرسشنامة سازگاری اجتماعي

خرید
۶۰۰ تومان

” مقایسه شوخ طبعی ، سلامت روان و رضایت از زندگی در فرهنگیان ورزشکار و غیر ورزشکار استان البرز

خرید
۲۰۰ تومان

پرسشنامه روش تحقیق عملی تحقیقی در زمینه علل طلاق در شهرستان نیشابور

خرید
۲,۰۰۰ تومان

طرح توجيهي تاسيس واحد زود بازده

خرید
۱,۰۰۰ تومان

صورت جلسه ارایه سمینار

خرید
۱,۰۰۰ تومان

مسئولیت پذیری

خرید
۱,۰۰۰ تومان

عملکرد تحصیلی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سرسختی روانشناختی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

تاب آوری تحصیلی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه وابستگی به دیگران

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه وابستگی به دیگران

دانلود
رایگان

پرسشنامه وابستگی به دیگران ۲

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه همدلی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه همدلی – بهر و تحلیل – بهر کودکان

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه همام .

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه هراس اجتماعی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه نگرش سنج مذهبی – براهنی

خرید
۵۰۰ تومان

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مهارتهای زندگی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه مسئولیت پذیری

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نو جوانان

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه قاطعیت

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه فرایند جدا شدن- فردیت یافتن

دانلود
رایگان

پرسشنامه فراشناختی MCQ30 فارسی

دانلود
رایگان

پرسشنامه عوامل موثر بر فرسودگی شغلی ساعتچی و هومن

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عملکرد خانواده

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عصبانیت

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت ، مدرسه

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه صمیمیت[- کناره جویی] بر اساس نظریه اریکسون

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شیوه فرزندپروری والدین

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شخصیتی گاستون برژه

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه شخصیتی تیپ A یا B

0