×
خرید
۱,۰۰۰ تومان

جانوران زیان آور در کشاورزی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مهندسي كشاورزي

خرید
۱,۸۰۰ تومان

نقش زنان روستایی بر پایداری امنیت غذایی

خرید
شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی
۱,۶۰۰ تومان

شناخت عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی

خرید
۸۰۰ تومان

تاثير فروبردن پيش تيمارها بر روي ميزان هواي خشك انگورهاي بدون دانه

خرید
۵۰۰ تومان

كشت فلفل رنگي در گلخانه

خرید
۷۰۰ تومان

کشت گوجه فرنگی در گلخانه

خرید
۵,۷۰۰ تومان

نقش گياه دارچين در درمان بيماريها و …

خرید
۵,۸۰۰ تومان

سموم دفع آفات (علف¬کشها)

خرید
۱,۳۰۰ تومان

كود شيميائي

خرید
۲,۲۰۰ تومان

مختصري درباره تاريخچه آبياري

خرید
۶,۲۰۰ تومان

فعاليتهاي علمي‌اصلاح نباتات تحقيقات در زمينة محصولات زراعي عمده از جمله غلات و …

خرید
۲,۷۰۰ تومان

چکیده :

خرید
۴,۷۰۰ تومان

پيشرفت صنعت كشاورزي و آلودگيهاي محيط زيست (تركيبات آلي كلره)

خرید
۲,۱۰۰ تومان

كشت گردو و موانع پيش رو

خرید
۸,۶۰۰ تومان

تحقيقات جهت دسترسي به محصولات سبزي و صيفي سالم و بدون ميكروب (سيب زميني و پياز …)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

کاشت خيار در گلخانه…

خرید
۷۰۰ تومان

بخوريد و بياشاميد و شاد زندگي كنيد

خرید
۸۰۰ تومان

دم اسبيان

خرید
۹,۲۰۰ تومان

سرما زدگی درختان

خرید
۴ تومان

اقلام گياهي جهت كاشت

خرید
۶,۸۰۰ تومان

طراحي خط توليد كشمش به روش مداوم

خرید
۳,۶۰۰ تومان

آزمايش تحكيم:

خرید
۳,۰۰۰ تومان

رشد و نمو در گياهان

خرید
۸,۳۰۰ تومان

توليد اسيد سيتريك از كاه گندم به روش تخمير حالت جامد

خرید
۳,۴۰۰ تومان

توليد مثل جنسي در گياهان گلدار

خرید
۷,۸۰۰ تومان

پروژه تعاوني كشاورزي

خرید
۸۰۰ تومان

كودهاي مناسب براي شاليزار

خرید
۱,۰۰۰ تومان

كودها و كاربردشان

خرید
۵۰۰ تومان

كودشيميائي اوره

خرید
۱,۳۰۰ تومان

كشت فلفل رنگي در گلخانه

خرید
۹۰۰ تومان

كشت خيار گلخانه‌اي

خرید
۱,۱۰۰ تومان

كشاورزي دقيق چيست؟

خرید
۱,۲۰۰ تومان

كاشت برنج عمليات تهيه بذر براي كاشت در خزانه

خرید
۹۰۰ تومان

کيوي

خرید
۱,۶۰۰ تومان

کیفیت دانه برنج معطر

خرید
کودهای شیمیایی
۲,۰۰۰ تومان

کودهای شیمیایی

خرید
۲,۶۰۰ تومان

كود آبياري

خرید
۶۰۰ تومان

کـنترل علفهای هـرز

خرید
۷۰۰ تومان

کشت گوجه فرنگی در گلخانه

خرید
۱,۰۰۰ تومان

• کشت گلخانه ای

خرید
۱,۰۰۰ تومان

کشت زعفران

خرید
۶۰۰ تومان

کشاورزی و مدیریت بازار پسته

خرید
۲,۹۰۰ تومان

کاشت و تکثير گياهان زينتي

خرید
۱,۳۰۰ تومان

کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

خرید
۸۰۰ تومان

کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی

خرید
۲,۴۰۰ تومان

قارچهاي عالي

خرید
۶,۱۰۰ تومان

قارچ های خوراکی

خرید
۲,۵۰۰ تومان

قارچهای خوراکی

خرید
۵۰۰ تومان

خود آموز كشت قارچ صدفي در سالن

0