×
خرید
۱,۹۰۰ تومان

دامداری

خرید
۷,۸۰۰ تومان

پروژه تعاوني كشاورزي

خرید
۱,۴۰۰ تومان

گاو ودامپروری

خرید
۷۰۰ تومان

گاو برهمن

خرید
۳,۶۰۰ تومان

شیر گاو

خرید
۶۰۰ تومان

شرح خط تولید خوراک دام با ظرفیت ۲۰ تن در ساعت

خرید
۱,۶۰۰ تومان

راهنمايي و توصيه هاي کاربردي جهت آغاز فعاليت پرورش شترمرغ – دامپروری

خرید
۷۰۰ تومان

مدیریت و اقتصاد گاوداری

خرید
۲,۰۰۰ تومان

تب نزله ای بدخیم گاوهایا MCF

خرید
۱,۸۰۰ تومان

تب بی دوام گاوی

خرید
۱,۹۰۰ تومان

پرورش گاو

خرید
۱,۱۰۰ تومان

پرورش بره ها به صورت مصنوعی با استفاده از جایگزین شیر

خرید
۷۰۰ تومان

نکات کاربردی در مدیریت تغذیه ای گاو های شیری

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بیماریهای متابولیکی گاو شیری

خرید
۷۰۰ تومان

بیماریهای گاوی

خرید
۹۰۰ تومان

برنامه هاي واكسيناسيون گاوهاي شيري و گوشتي

خرید
۱,۵۰۰ تومان

ويژگيهاي قارچهاي تاز خوراكي و پرورشي

خرید
۴,۹۰۰ تومان

آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور و آبزيان

خرید
۷۰۰ تومان

استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

خرید
۷,۲۰۰ تومان

اصلاح نژاد زنبور عسل

خرید
۶۰۰ تومان

اصلاح نژاد دام

خرید
۸۰۰ تومان

اصلاح نژاد دام

خرید
۹۰۰ تومان

استفاده از ارزيابي مدفوع براي كمك به تغذيه ي گاوهاي شيرده

خرید
۲,۰۰۰ تومان

استاندارد روش اندازه‏گيري يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراك دام و طيور

خرید
۲,۱۰۰ تومان

استاندارد روش اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياكي در خوراك دام و طيور

خرید
۶,۴۰۰ تومان

اپیدرمی، اکولوژی

خرید
۳,۱۰۰ تومان

پروژه گندم

خرید
۱,۷۰۰ تومان

گريدر

خرید
۲,۰۰۰ تومان

انواع لودر و ساير حفار ها

خرید
۲,۹۰۰ تومان

– بررسي نحوه بيمه باغات در استان خراسان

0