×
خرید
۱,۲۰۰ تومان

خلاصه کتاب هفت عادت مردمان موثر

خرید
۲,۱۰۰ تومان

خلاصة كتاب ناجي نيسان (ديويد مگي)

خرید
۱,۳۰۰ تومان

خلاصه كتاب مديريت نگرش

خرید
۴,۱۰۰ تومان

خلاصه كتاب پنجمين فرمان خلق سازمان يادگيرنده (پيتر سنگه)

خرید
۱,۱۰۰ تومان

خلاصه کتاب مدیریت ساده بر کارمندان

خرید
۲,۶۰۰ تومان

خلاصة كتاب مشتري در جايگاه شريك (چيپ آر. بل)

خرید
۴,۱۰۰ تومان

خلاصه كتاب مديريت در ابهام

خرید
۲,۵۰۰ تومان

خلاصه كتاب از خوب به عالي (جيم كالينز)

خرید
۲,۴۰۰ تومان

خلاصه کتاب مديريت برآينده با تكنولوژي فردا

خرید
۲,۳۰۰ تومان

خلاصة كتاب مديريت اقتضائي متناسب با فرهنگ هاي سازماني (ديانا سي. فنيري)

خرید
۳,۶۰۰ تومان

خلاصة كتاب مديريت استراتژيك منابع انساني (مايكل آرمسترانگ)

خرید
۱,۹۰۰ تومان

خلاصه كتاب مديريت از راه ارز شها (كن بلانچارد، مايكل اوكانر)

خرید
۲,۱۰۰ تومان

خلاصه كتاب مديران كهنه كار ، زمانه ای نو (وارن بِنيس)

خرید
۲,۹۰۰ تومان

خلاصه كتاب مديران كهنه كار (وارن بِنيس)

خرید
۳,۵۰۰ تومان

خلاصه كتاب «كاتلر در مديريت بازار»

خرید
۱,۶۰۰ تومان

خلاصه كتاب «قدرت انتقاد سازنده»

خرید
۳,۱۰۰ تومان

خلاصه كتاب صفتهاي بايسته يك رهبر

خرید
۲,۷۰۰ تومان

خلاصه كتاب ١٣ اشتباه مهلك مديران و طريقه اجتناب از آنها

خرید
۲,۳۰۰ تومان

خلاصه کتاب ساختن براي ماندن (جيمز كالينز، جري پوراس)

خرید
۳,۱۰۰ تومان

رهبري كارآفرين، ماتسوشيتا؛ درخشان ترين كارآفرين سدة بيستم

خرید
۱,۸۰۰ تومان

خلاصه ای از کتاب فرهنگ سازمانی

خرید
۲,۵۰۰ تومان

خلاصه کتاب «چه کسی می گوید فیل ها نمی توانند برقصند»

خرید
۳۰,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش قرائت قرآن کریم – شهیدی پور

خرید
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب معلم، راهنمای تدریس آموزش قرآن – سال دوم راهنمایی

خرید
۱۲,۲۰۰ تومان

کتاب روش های آموزش روخوانی قرآن کریم

خرید
۲۱,۲۰۰ تومان

کتاب معلم، راهنمای تدریس آموزش قرآن – سال سوم راهنمایی

خرید
۶,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش زبان کردی-تالیف دکتر علی رخزادی

خرید
۴,۷۰۰ تومان

کتاب الکترونیکی «خلیج فارس نامی ماندگار»

خرید
۱۰,۲۰۰ تومان

کتاب « یک یا دوهزار و یک»

خرید
۱,۰۰۰ تومان

کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه

خرید
۱,۵۰۰ تومان

کتاب کار جامع زیست شناسی گیاهی ویژه کنکور ۹۸ (زیست شناسی نظام جدید ) دکتر امیر حسین حقانی فر (کتاب کار هوشمند )

خرید
زبان بدن
۲۰,۳۰۰ تومان

زبان بدن

خرید
۲,۵۰۰ تومان

روش تحقيق در حقوق

خرید
۶,۵۰۰ تومان

سنگفرش هر خیابان از طلاست

0