×
خرید
۱۴,۰۰۰ تومان

سازگاری الکترو مغناطیسی

خرید
۱۲,۹۰۰ تومان

مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

خرید
۸,۵۰۰ تومان

فصل نامه‌ي علمي و آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي استان آذربايجانشرقي

خرید
۱۷,۳۰۰ تومان

كودك آزاري

خرید
۲۱,۸۰۰ تومان

كتابخانه‌هاي الكترونيك در كشورهاي ديگر

خرید
۱۳,۰۰۰ تومان

بررسي و شناخت راههاي مناسب ، ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه و تحقيق در دوره ابتدايي

خرید
۴,۶۰۰ تومان

پوشـــاك مردم لرستـــان

خرید
۲,۳۰۰ تومان

بلوغ

خرید
۸,۹۰۰ تومان

برنامه نظارت بر آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي رشته آشپزي

خرید
۱۰,۷۰۰ تومان

بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMMPI

خرید
۷,۳۰۰ تومان

بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي 

خرید
۷,۴۰۰ تومان

بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي مازلو بين دانشجويان شاهد و عادي دانشگاه تربيت معلم تهران» واحد حصارك

خرید
۶,۱۰۰ تومان

بررسي و تعيين شاخصهاي مناسب به منظور رتبه بندي استانها از نظر فعاليتهاي آموزشي-ترويجي

خرید
۱,۱۰۰ تومان

بررسی و آسیب شناسی وثایق مورد قبول بانک

خرید
۴,۶۰۰ تومان

(lesson study) درس پژوهی

خرید
۱۲,۳۰۰ تومان

عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان

خرید
۲,۲۰۰ تومان

شناسايي امكانات سايتهاي كتابخانه‌هاي ايراني در محيط وب

خرید
۱,۵۰۰ تومان

نجش‌ ميزان‌ حضور ايرانيان‌ در «نمايه‌نامة‌ استنادي‌ علوم‌»

خرید
۴,۱۰۰ تومان

استئوآرتروز سطح داخلی زانو

خرید
۱۶,۵۰۰ تومان

تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

خرید
۱,۶۰۰ تومان

رابطه بين احساس هويت ودينداري در جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله شهر مشهد

خرید
۱,۷۰۰ تومان

بزه‎ديدگي اطفال بزهكار

خرید
۳,۰۰۰ تومان

بررسي عوامل و راهكارهاي موءثر در رفع نيازهاي اطلاعاتي محققين علوم زلزله در دو حوزهء پژوهشي

خرید
بررسي آثار پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت بر بخش حمل و نقل كشور(شامل همه زيربخش ها)
۹۰۰ تومان

بررسي آثار پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت بر بخش حمل و نقل كشور(شامل همه زيربخش ها)

خرید
۹۰۰ تومان

عنوان: بررسی روشهای تدریس دبیران دروس دین و زندگی(۱) مطالعات اجتماعی و علوم زیستی و بهداشت پایه اول دوره متوسطه استان اصفهان در سال تحصیلی ۸۴-۸۳

خرید
۱,۵۰۰ تومان

انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد

خرید
۷,۳۰۰ تومان

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی.

خرید
۲,۵۰۰ تومان

آیا بین منابع قدرت مدیران و اثربخشی ارتباطات سازمانی در نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد رابطه وجود دارد؟

خرید
۷,۶۰۰ تومان

بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور در سال ۸۶

خرید
۵,۱۰۰ تومان

بررسي ميزان رعايت استانداردهاي مدارك پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمان

خرید
۵,۵۰۰ تومان

بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهاي گرگان و بستک.

خرید
۲,۶۰۰ تومان

رابطه بين ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي

0