×
خرید
۳,۳۰۰ تومان

پروژه راهسازی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

پروژه میدان شهدا

خرید
۷,۲۰۰ تومان

انرژي خورشيدي

خرید
۸,۶۰۰ تومان

ماهواره مخابراتي

خرید
۳,۸۰۰ تومان

برنامه نویسی در محیط Client/Server  با استفاده از  مدل CORBA

خرید
۱۱,۰۰۰ تومان

سيستم كلينيك جراحي

خرید
۳,۱۰۰ تومان

پروژه طراحی وب سایت املاک

خرید
۶,۸۰۰ تومان

سیمان خزر لوشان

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

خرید
CDمولتی مدیا از آموزشکده سما
۲,۳۰۰ تومان

CDمولتی مدیا از آموزشکده سما

خرید
۶,۵۰۰ تومان

بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم

خرید
۴,۴۰۰ تومان

پژوهش ميزان رضايتمندي دختران دانشجو از برگزاري مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسي

خرید
۱,۵۰۰ تومان

آيا بيشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصيلی بالايي هستند؟

خرید
۶,۸۰۰ تومان

طراحی پست های فشارقوی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

شمارنده محصولات يك ريل خط توليد

خرید
۱,۳۰۰ تومان

تاريخچه كامپيوتر

خرید
۱,۷۰۰ تومان

تاريخچه فوتسال

خرید
۴,۲۰۰ تومان

تاريخچه راديو و تلويزيون

خرید
۵,۹۰۰ تومان

تاريخچه برنج

خرید
۲,۶۰۰ تومان

تاریخچه باشگاه استقلال تهران

خرید
۶,۸۰۰ تومان

تاريخ هنر

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تاريخ هنر جديد

خرید
۲,۸۰۰ تومان

تاريخ فلسفه در ايران

خرید
۴,۱۰۰ تومان

تاريخ رياضيات

خرید
۲,۱۰۰ تومان

تاریخ چیست

خرید
۳,۸۰۰ تومان

تاريخ تمدن هنر

خرید
۱,۵۰۰ تومان

تاریخ اردکان

خرید
۲,۰۰۰ تومان

تاثير ورزش بر قلب

خرید
۱,۵۰۰ تومان

تابعيت ۱۰۰۰

خرید
۱,۷۰۰ تومان

پیوند کوالانسی

خرید
۱,۹۰۰ تومان

پیانو

خرید
۲,۱۰۰ تومان

پول الكترونيكپس از گذار بشر از زندگي بدوي و شکل گيري جوامع مدرن در قالب اولية آن، مبادله به عنوان يکي از ارکان اصلي حيات جوامع بشري پا به عرصة مناسبات اجتماعي نهاد. در اين جريان تحولي که نسلهاي متمادي به طول انجاميد بشر به تجربه دريافت که به دليل تعدد کالاها و خدمات توليد شده، بهتر است به جاي مبادلات تهاتري، يک کالاي مرجع را به عنوان وسيلة مبادله مورد استفاده قرار دهد. مبادله در واقع نمود عملي رفتار اقتصادي انسانهاست و انگيزة افراد از انجام مبادله چيزي جز افزايش رفاه فردي نيست. بنابراين مي توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در اين حيطه را که به تشکيل بازارها مي انجامد، هستة اصلي علم اقتصاد دانست. پس از گذشت سير تحولي تکامل رفتار اقتصادي، در دنياي امروز پول به عنوان کالاي مرجع و وسيلة انجام مبادلات که نماد انجام فعاليتهاي اقتصادي هستند، نقشي اساسي و غير قابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و همواره تلاشهايي که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادي جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترين مثال آن را مي توان شکست برنامة لنين، رهبر شوروي سابق، براي حذف روبل روسي از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبناي نظري آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشري بود. به تدريج، پول نيز مانند هر کالاي ديگري داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در سيکل توليد و بهره برداري، است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و … هزينه هاي اجتماعي، و هزينة حمل و نقل پول، هزينة فرصت زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينة هاي نگهداري پول و … نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيلة مبادله هستند. تا زماني که فايده ايجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذي از هزينه هاي بهره برداري از آن بيشتر باشد، استفاده از آن اقتصادي است. اما در دنياي مدرن با پيشرفت فناوري اطلاعات و ارتباطات، به تدريج استفاده از پول کاغذي غير اقتصادي شده است و در کشورهاي توسعه يافته، پول از شکل کلاسيک آن به پول الکترونيک تغيير شکل داده است. در نوشته حاضر سعي خواهد شد تا نقش پول الکترونيک، به عنوان يکي از شاخصهاي توسعه يافتگي، در اقتصاد ايران توصيف گردد و دلايل ايجاد آن به طور کلي مورد بررسي قرارگيرد و سپس به تحليل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونيک در اقتصاد ايران نيز پرداخته شود.

خرید
۱,۶۰۰ تومان

پلیمرها

خرید
۲,۹۰۰ تومان

پست مدرنيسم

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پست الکترونیکی

خرید
۳,۳۰۰ تومان

پرونده هاي كارآموزي

خرید
۶,۸۰۰ تومان

پروژه حسابداري- رسول خسروي

خرید
۷,۸۰۰ تومان

پروژه تعاوني كشاورزي

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه آبياري

خرید
۴,۵۰۰ تومان

پايان نامه- شركت آرگون صنعت مركزي كارآموزي مديريت

خرید
۹,۵۰۰ تومان

پايان نامه سيستم هاي حسابداري

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بیلبورد

خرید
۲,۲۰۰ تومان

بيل گيتس- كارآفرين

خرید
۵,۰۰۰ تومان

بيع زماني

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

بیسیک(Basic)

خرید
۳,۵۰۰ تومان

بيسيك جديد

خرید
۲,۱۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم هاو روش ها(سازمان بیمه سلامت و خدمات درمانی استان البرز)

خرید
۳,۲۰۰ تومان

بررسي عوامل كاهش انگيزه به ادامه تحصيل در مقطع راهنمايي

0