×
خرید
۲,۳۰۰ تومان

وينچ

خرید
۶,۰۰۰ تومان

توسعه تكنولوژي هوشمند براي منسوجات و پوشاك

خرید
۳,۶۰۰ تومان

توسعه تكنولوژي فرآوري TSC در نساجي

خرید
۳,۶۰۰ تومان

پردازش زيستي براي پوشاك و منسوجات هوشمند

خرید
۲,۰۰۰ تومان

طبقه‌بندي ماشين‌هاي بافندگي

خرید
۱۳,۰۰۰ تومان

کارخانه دیبا نخ

خرید
۲,۴۰۰ تومان

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

خرید
۴,۴۰۰ تومان

پوشاك بين النهرين

خرید
۶,۵۰۰ تومان

تأثير آنزيم بر روي كالاهاي رنگرزي شده با رنگ مستقيم

خرید
۲,۶۰۰ تومان

خواص فيزيكي و مكانيكي الياف ومشخصه هاي مختلف كيفي نخ در رفتار فرآيندي

خرید
۵,۰۰۰ تومان

عمليات تكميل مقدماتي پارچه‌هاي پنبه‌اي و مخلوط پنبه- پلي‌استر:

خرید
۱,۴۰۰ تومان

کاربرد رنگهای گیاهی در رنگرزی الیاف

خرید
۶,۷۰۰ تومان

سيستم ريسندگي

خرید
۱۱,۵۰۰ تومان

خرید
۸,۸۰۰ تومان

صنعت نساجي و مشكلات و بحرانهاي مربوط به آن در ايران

خرید
۵,۳۰۰ تومان

آريگوني

خرید
۱,۸۰۰ تومان

الیاف و نخ شناسی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

الياف ابريشم الياف پنبه الياف پشم

0