×
خرید
۱,۳۰۰ تومان

اصول علمي زيست مكانيك

خرید
۷,۷۰۰ تومان

لعابکاری روی فلز

خرید
۲,۴۰۰ تومان

لعاب فلز

خرید
۱,۳۰۰ تومان

کوره آفتابی

خرید
۵۰۰ تومان

عملیات حرارتی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

عایق کاری و گاز

خرید
۴,۱۰۰ تومان

ریخته گری

خرید
۶۰۰ تومان

چدن چكش خوار

خرید
۳۰۰ تومان

طرز عمل آهن هاي خاكستري (gray irons)

خرید
۱,۳۰۰ تومان

انواع ماشین تراش

خرید
۴,۰۰۰ تومان

قالب کاری (ریخته گری)

خرید
۲,۰۰۰ تومان

بررسی سیستم های الکترونیکی خودروهای جدید

خرید
۴,۸۰۰ تومان

متالوگرافي

خرید
۴۰۰ تومان

وظايف مبدل ها

خرید
۱,۵۰۰ تومان

استفاده از کلکتور خورشیدی در مبدل حرارتی

خرید
۱,۶۰۰ تومان

تعريف جوش Introduction of Weld

خرید
۱,۷۰۰ تومان

جوش

خرید
۱,۰۰۰ تومان

مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي

خرید
۱,۰۰۰ تومان

مفصل حرارتي

خرید
۹۰۰ تومان

موتور

خرید
۵۰۰ تومان

موتور دیزل

خرید
۹۰۰ تومان

موتور درون‌سوز

خرید
۷۰۰ تومان

موتور چهارزمانه

خرید
۱,۶۰۰ تومان

موتور الکتریکی

خرید
۴۰۰ تومان

موتور اشتعال جرقه‌ای

خرید
۷,۴۰۰ تومان

موتور

خرید
۱,۸۰۰ تومان

مهندسی مكانيك

خرید
۹۰۰ تومان

مکانیک کلاسیک

خرید
۱,۹۰۰ تومان

تاريخچه ي مختصراز جوشکاري دستي قوس برقي(S.M.A.W)

خرید
۲,۹۰۰ تومان

تاریخچه جوشکاری

خرید
۹۰۰ تومان

«نظام پيشنهادها »

خرید
۱,۳۰۰ تومان

آبگرمکن های خورشیدی

خرید
۳,۹۰۰ تومان

طرح توليد استارت دينام

خرید
۴,۲۰۰ تومان

دینامیک سیالات محاسباتی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

پروژه درس پردازش موازی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

انحراف حرارتي و بي تعادلي گرمايي

خرید
۴,۰۰۰ تومان

اجزای ماشین

خرید
۲,۱۰۰ تومان

مس از محلول اسيدي سولفات در حضور اسيد سولفور مس و يا استفاده از آندگرافيتي بررسي شده است .

خرید
۳,۵۰۰ تومان

فرآيندهاي جوشكاري «مقاومتي»

خرید
۱,۵۰۰ تومان

( فرآيند ذوب )

خرید
۳,۰۰۰ تومان

انواع مختلفي از خاك در جهان وجود دارند كه بسياري از آنها در صنعت ريخته گري آزمايش شده اند

خرید
۱۶,۵۰۰ تومان

ريخته گري (كاربرد – مزايا و…)

خرید
۸,۸۰۰ تومان

ريخته گري

خرید
جوشكاري با اكسي استيلن
۱,۰۰۰ تومان

جوشكاري با اكسي استيلن

خرید
۳,۱۰۰ تومان

كارخانه ريخته گري آلومينيوم

خرید
۲,۱۰۰ تومان

كاربرد مبردها

خرید
۸,۸۰۰ تومان

سيستم هاي اندازه گيري

خرید
۲,۴۰۰ تومان

طرز كار جوشكاري به روش GTAW (TIG)

خرید
۲,۱۰۰ تومان

جوشكاري با اكسي استيلن

خرید
۴,۳۰۰ تومان

توليد اهن اسفنجي

0