×
خرید
۱,۴۰۰ تومان

محتوای مناسب برای تربیت جنسی در کتب درسی دوره متوسطه

خرید
۲,۵۰۰ تومان

تربیت جنسی از دیگاه فیض کاشانی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

واكاوي برنامه درسي مغفول براي تربيت جنسي دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي تحصيلي

خرید
۱,۷۰۰ تومان

بررسی محتوای کتب درسی دوره های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی

خرید
۱,۴۰۰ تومان

نگاهي به تحوّلات دوران نوجواني جسمي، جنسي، شناختي و اخلاقي

خرید
۱,۰۰۰ تومان

ماهنامه اختصاصي رشته علوم تربيتي

خرید
۹,۸۰۰ تومان

مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین»

خرید
۲,۲۰۰ تومان

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

خرید
بررسی مزایا ومعایب نظام آموزشی(۳-۳-۶)
۱,۲۰۰ تومان

بررسی مزایا ومعایب نظام آموزشی(۳-۳-۶)

خرید
۱,۱۰۰ تومان

ارزیابی کیفیت درونی برنامه ی درسی دوره ی کارشناسی رشته ی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

خرید
۱,۲۰۰ تومان

تحلیل محتویکتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی با توجه به الگوی مصرف کالای داخلی به عنوان یکی از مولفه های تربیت سیاسی امام خمینی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

بررسی دلایل و میزان علاقه دانش آموزان مدارس پسرانه متوسطه شهر یزدبه شغل های دولتی یا آزاد

خرید
۱,۳۰۰ تومان

بررسی وضعیت موجود و مطلوب مشاوره تحصیلی در مدارس و ارائه راهکارهایی جهت توانمندسازی مشاوران

خرید
۹۰۰ تومان

بررسی نقش آسیب های فضای مجازی بر دانش آموزان و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از این قبیل آسیب ها

خرید
۱,۱۰۰ تومان

بررسی رابطه بین سبک های اسناد و مکانیسم های دفاعی دانشجویان

خرید
۸۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتب درسی هدیه های آسمانی دوره دوم ابتدایی از نظر سبک زندگی اسلامی بعد فردی

خرید
۱,۸۰۰ تومان

میزان توجه به شاخص های تربیتی امام خمینی در سند چشم انداز آموزش و پرورش

خرید
۱,۳۰۰ تومان

جایگاه تفکر آینده پژوهی در نظام آموزش و پرورش

خرید
۱,۶۰۰ تومان

میزان توجه به شاخص های تربیتی امام خمینی در سند چشم انداز آموزش و پرورش

خرید
۸۰۰ تومان

تحلیل محتوای کتب درسی هدیه های آسمان دوره دوم ابتدایی از نظر سبک زندگی اسلامی بعد فردی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

الزامات تدریس اثربخش در مقطع ابتدایی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

تاثیر آموزش فراشناخت بر گرایش به تفکر انتقادی، روحیه پرسشگری و پیشرفت تحصیلی در درس علوم دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی

خرید
۷۰۰ تومان

هراس اجتماعی و چگونگی مقابله با آن

خرید
۱,۸۰۰ تومان

ضرورت برنامه ریزی استراتژیک و زمینه های تحقق آن در نظام آموزشی ایران

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بررسی وضعیت نقش های ارتباطی و علمی مدیران و تاثیر آن بر مدیریت در سطح مدارس

خرید
۱,۰۰۰ تومان

اثرات مثبت و منفی شبکه های مجازی بر رفتار دانش آموزان

خرید
۱,۱۰۰ تومان

طبقه بندی هدف های تربیتی در حیطه های یادگیری با تاکید بر حیطه کوششی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

بررسی وضعیت نقش های ارتباطی و علمی مدیران و تاثیر آن بر مدیریت در سطح مدارس

خرید
۹۰۰ تومان

بررسی تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسرپایه پنجم ابتدایی

خرید
۸۰۰ تومان

بررسی تاثیر آموزش به روش کلاس معکوس برانگیزه ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

رابطه میان دین داری و خودتنظیمی در یادگیری دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان

خرید
دلالت های تربیتی هایدگر
۱,۲۰۰ تومان

دلالت های تربیتی هایدگر

خرید
۱,۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط بین تاب آوری و سلامت روانی در دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان شیراز

خرید
۱,۳۰۰ تومان

بررسی نقش واسطه ای اضطراب امتحان در رابطه بین جهت گیری هدف و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه سوم متوسطه شیراز

خرید
۱,۰۰۰ تومان

بررسی ارتباط شادی و اضطراب وجودی با بهزیستی روانی در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان اصفهان

خرید
۱,۳۰۰ تومان

اثربخشی درمان فراشناختی بر حرمت نفس،تکانشگری، خودآسیبی، افسردگی، اضطراب، نشخوارفکری یا درماندگی ذهنی، نظم جویی هیجانی در آزار جنسی دختران شاغل

خرید
۱,۲۰۰ تومان

نقش فرهنگ در برنامه درسی دانش آموزان

خرید
۳,۳۰۰ تومان

نقش والدین در تربیت كودكان كارآفرین

خرید
۸۰۰ تومان

تاثیر جنبه زیبایی شناختی هنر در تعلیم و تربیت دانش آموزان

خرید
۹۰۰ تومان

مقایسه رویکرد های زبان فارسی

خرید
۹۰۰ تومان

بررسی رابطه بین کیفیت نظام آموزشی کارکنان با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

خرید
۱,۳۰۰ تومان

اهمیت شناسایی مؤلفه های تدریس اثربخش در آموزش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

خرید
۱,۸۰۰ تومان

بررسی مقایسه ای ارزشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی سنتی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

خرید
۱,۹۰۰ تومان

بررسی مقایسه ای نقش پاداش های سازمانی براساس معیارهای عملکردی و غیر عملکردی

0