×
خرید
۵,۶۰۰ تومان

کاربرد برنامه های علمی در تدارک کالا و انبارداری

خرید
۲,۷۰۰ تومان

بررسی مکانیسم روانی و تعهد برند در فرآیند برندسازی

خرید
۲,۱۰۰ تومان

ارتباط شفافیت ارائه اطلاعات و سازگاری شغلی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

خرید
۵,۱۰۰ تومان

طيف نگاري UV, FTIR, IR

خرید
۵,۴۰۰ تومان

سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده

خرید
۴,۸۰۰ تومان

سمینار نقش زن در توسعه جامعه اسلامی

خرید
۲,۵۰۰ تومان

آلياژهاي حافظه دار

خرید
۱,۶۰۰ تومان

آسیب شناسی تحقیقات نظری و کاربردی در حوزه علوم اقتصادی

خرید
۴,۷۰۰ تومان

آزمون نتاج در گاو شيري

خرید
۴,۴۰۰ تومان

استفاده از داده کاوی در تشخیص اطلاعات صوتی پرندگان

خرید
۱۱,۳۰۰ تومان

اجرای الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی کشور و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت اجرایی شدن آن

خرید
۶,۰۰۰ تومان

تجهیزات گذرگاههای عابر پیاده در معابر شهری و برون شهری با رویکرد ایمن سازی

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

معرفی روسازی¬های بتن غلتکی و مقایسه آن با روسازی آسفالتی ازلحاظ فنی و اقتصادی

خرید
۴,۱۰۰ تومان

انتقال حرارت و فشار عملکرد قطره مقایسه بسته های نرم افزاری لوله پره دار در همرفت اجباری

خرید
۱,۵۰۰ تومان

سمينار درس روش توليد

خرید
۴,۲۰۰ تومان

عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

سمینار شبکه های توزیع

خرید
۲,۵۰۰ تومان

نانو امولسیون

خرید
۴,۶۰۰ تومان

پیش بینی پیوند در شبکه های پیچیده

خرید
۵,۵۰۰ تومان

اثر تنش سرما و یخ زدگی بر روی لگومهای علوفه ای (یونجه، شبدر و اسپرس)

خرید
۳,۰۰۰ تومان

مدیریت نوین منابع آب سطحی، بررسی موردی روسازی فوق نفوذپذیر (بتن تشنه)

خرید
۳,۰۰۰ تومان

مدیریت نوین منابع آب سطحی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

کار کلاسی درس سمینار

خرید
۲۴,۰۰۰ تومان

اجراي تونلهاي شهري و مترو

خرید
۱,۷۰۰ تومان

سمینار تأثیر مواد غذایی تراریخته

خرید
۲۲,۰۰۰ تومان

سمینار کارشناسی ارشد

خرید
۵,۴۰۰ تومان

سمینار در حسابرسی

خرید
۴,۴۰۰ تومان

سمینار بتن

خرید
۴,۱۰۰ تومان

سمینار اصلی

خرید
۴,۳۰۰ تومان

انتقال حرارت و فشار عملکرد قطره

خرید
۳,۰۰۰ تومان

سمینار آشنایی با ISO9001-2000 26 ص

خرید
۲,۱۰۰ تومان

سمینار – برد عددی برای چند جمله ای ها

خرید
۶,۰۰۰ تومان

پروژه ایمنی عابر پیاده سمینار

خرید
۱۷,۰۰۰ تومان

الزامات اینمی بهداشت محیط زیست سمینار

خرید
۱,۲۰۰ تومان

سمینار هیدروژن

خرید
۵,۰۰۰ تومان

سمینار استفاده از داده کاوی در تشخیص اطلاعات صوتی پرندگان

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اثرات گیاهی کافئین

خرید
۵,۰۰۰ تومان

سمینارپیش بینی پیوند در شبکه های پیچیده

خرید
۱,۵۰۰ تومان

سمینار هیدروژن

خرید
۵,۰۰۰ تومان

سمینار بتن – عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی

خرید
بررسی پیش بینی بهره وری کارکنان در پروژه های ساخت و ساز سمینار ۲ رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی پیش بینی بهره وری کارکنان در پروژه های ساخت و ساز سمینار ۲ رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

خرید
۴,۷۰۰ تومان

مدیریت نوین منابع آب سطحی، بررسی موردی روسازی فوق نفوذپذیر (بتن تشنه)

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

سمینار : عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی

خرید
۶,۰۰۰ تومان

سمینار : اثرات گياهی کافئين

خرید
۶,۰۰۰ تومان

موضوع سمینار : نانو امولسیون

خرید
۵,۰۰۰ تومان

پاورپوینت سمینار : اجرای الزامات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی کشور و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی جهت اجرایی شدن آن

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

موضوع سمینار : اثر تنش سرما و یخ زدگی بر روی لگومهای علوفه ای (یونجه، شبدر و اسپرس)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

موضوع سمینار : معرفی روسازی¬های بتن غلتکی و مقایسه آن با روسازی آسفالتی ازلحاظ فنی و اقتصادی

خرید
۸,۰۰۰ تومان

موضوع سمینار : در معابر شهری و برون شهری با رویکرد ایمن سازی

خرید
۵,۰۰۰ تومان

موضوع سمینار : تأثیر مواد غذایی تراریخته (GMO) در احتمال افزایش بروز بیماریهای گوارشی در انسان

0