×
خرید
۴,۴۰۰ تومان

ریخته گری

خرید
۱,۱۰۰ تومان

ریخته گری

خرید
۲,۶۰۰ تومان

ریخته گری مداوم ( مداوم ریزی )

خرید
۶۰۰ تومان

اصول ریخته گری فلزات

خرید
۲,۸۰۰ تومان

طراحی وساخت قالبهای دایکاست

خرید
۳,۸۰۰ تومان

ماشين هاي پرس

خرید
۶,۴۰۰ تومان

قسمت قالبگيري

خرید
۱,۰۰۰ تومان

جوشكاري زير آب

خرید
۳,۲۰۰ تومان

تعريف جوش ترميت (ASTM):

خرید
۱,۰۰۰ تومان

ريخته گري فو لاد ها

خرید
۸۰۰ تومان

جامعه ريخته گران

خرید
۲,۸۰۰ تومان

طرز كار جوشكاري به روش GTAW (TIG)

خرید
۱,۶۰۰ تومان

جوشكاري با قوس الكتريكي دستي (SMAW)

خرید
۱,۷۰۰ تومان

فلزات سنگين

خرید
۴,۹۰۰ تومان

آزمايشگاه متالوژي

خرید
۲,۴۰۰ تومان

مدلسازي :

خرید
۵,۸۰۰ تومان

مسير گسترش توسعه

خرید
۷,۹۰۰ تومان

روشهاي موجود فرآوري “كاني آلونيت” در گذشته و حال

خرید
۱,۷۰۰ تومان

سرب

خرید
۲,۴۰۰ تومان

انواع پرسها

خرید
۲,۱۰۰ تومان

مشخصات ريخته گري و ذوب

خرید
۵,۴۰۰ تومان

متالورژي پودر

خرید
۳,۵۰۰ تومان

پوشش هاي تبديلي

خرید
۱,۷۰۰ تومان

كستروژن جزء فرآيندهاي شكل دهي

خرید
۲,۴۰۰ تومان

ورقكاري و برشكاري

خرید
۵,۰۰۰ تومان

قالبسازي – قالبگيري

خرید
۳,۷۰۰ تومان

درس كارگاه مدل سازي

0