×
خرید
۱,۲۰۰ تومان

«نقش والدين و مردمان در رشد زباني كودك»

خرید
۱,۷۰۰ تومان

ناخودآگاهي روحي و خلأ وجودي

خرید
۱,۷۰۰ تومان

عوامل روزمرّه در كنترل غريزه جنسي

خرید
۵۰۰ تومان

پودمان روانشناسي و تعليم و تربيت

خرید
روانشناسي كودكان استتثنائي
۴,۷۰۰ تومان

روانشناسي كودكان استتثنائي

خرید
رفتارفردی
۹۰۰ تومان

رفتارفردی

خرید
۱,۱۰۰ تومان

رفتار جنسي ناسالم (UnsafeSex) و رفتارهاي جنسي پرخطر كدامند؟

خرید
۵۰۰ تومان

درمان ترس از مدرسه

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بهداشت روانی (Mental Health)

خرید
۶۰۰ تومان

بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی

خرید
آشنايي با روش دلفي و كاربرد آن در تصميم گيري
۱,۸۰۰ تومان

آشنايي با روش دلفي و كاربرد آن در تصميم گيري

خرید
آدلر و نظریه های روانشناسی فردی
۲,۶۰۰ تومان

آدلر و نظریه های روانشناسی فردی

خرید
ارتباط مؤلفه هاي هوش هيجاني و ريسك فرار از منزل در دختران نوجوان
۱,۱۰۰ تومان

ارتباط مؤلفه هاي هوش هيجاني و ريسك فرار از منزل در دختران نوجوان

خرید
۹۰۰ تومان

ارتباط سبك هاي مقابله اي با هوش هيجاني در دان شآموزان

خرید
ارتباط جنسی پیش از ازدواج ( درگوشی های مشاور با دختران و پسران)
۱,۰۰۰ تومان

ارتباط جنسی پیش از ازدواج ( درگوشی های مشاور با دختران و پسران)

خرید
۱,۲۰۰ تومان

اثر خستگی شناختی و هوش هیجانی بر حل مسایل شناختی

خرید
۳,۵۰۰ تومان

اتاق فكر، نياز امروز مراكز تصميم گيري

خرید
۲,۵۰۰ تومان

بيماري زوال پيري

خرید
۲,۳۰۰ تومان

گوشه گیری و کمرویی کودکان

خرید
۱,۸۰۰ تومان

عوامل روزمرّه در كنترل غريزه جنسي

خرید
۱,۸۰۰ تومان

ارزیابی توانایی حافظه

خرید
۳,۵۰۰ تومان

فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه پیاژه و اریکسون

خرید
۳,۵۰۰ تومان

فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه پیاژه و اریکسون

خرید
۲,۳۰۰ تومان

مقایسه سخت رویی و استرس شغلی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران در بخش اورژانس و بخش عمومی

خرید
۱,۸۰۰ تومان

پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و باورهای مذهبی همسران جانبازان

خرید
۱,۵۰۰ تومان

حافظه وکسلر ۴

خرید
۳,۱۰۰ تومان

واژه هاي كليدي: عقب ماندگي ذهني- بلوغ- نوجواني- مشكلات جنسي

خرید
۱,۱۰۰ تومان

مقايسه مشكلات جنسي دختران نوجوان كم توان ذهني آموزش پذير و عادي در دوره بلوغ

خرید
۵,۳۰۰ تومان

شناسايي و مراقبت اختلالات شايع در سلامت نوجوانان ، جوانان مدارس

خرید
۳,۹۰۰ تومان

سلامت روان نوجواني

خرید
۳,۲۰۰ تومان

پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و باورهای مذهبی همسران جانبازان

خرید
۹۰۰ تومان

مقایسه سخت رویی و استرس شغلی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران در بخش اورژانس و بخش عمومی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

افسردگي پيش از زايمان و سطوح هماتوكريت بعنوان پيش بيني از افسردگي پس از زايمان و علائم ضطراب

خرید
۹۰۰ تومان

بررسي افسردگي پس از زايمان وعوامل مرتبط با آن: ارزيابي ۴/۵ ماهه

دانلود
رایگان

مقايسه افسردگي پس از زايمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با حمايت اجتماعي و سازگاري زناشويي

خرید
۲,۲۰۰ تومان

چارچوب شناخت اجتماعي براي درك تئوري نهفته و جدي : فعال سازي – تصميم گيري – ايجاد – عملكرد

خرید
۱,۹۰۰ تومان

مقایسه سخت رویی و استرس شغلی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران در بخش اورژانس و بخش عمومی

خرید
۱,۸۰۰ تومان

مشکلات آموزشی و خویی و همینطور رشد اولیه دراختلال سوءاستفاده از مواد دربیمارانی که دچار اختلال پیش فعالی یا بدون اختلال پیش فعالی موسوم به ADHA هستند و آیا این نوع اختلال میتواند دراین زمینه تفاوتی را حاصل آورد؟

خرید
۱,۸۰۰ تومان

مطالعه افسردگی با استفاده از روش های یادگیری تصویربرداری و ماشین آلات

خرید
۱,۶۰۰ تومان

رابطه يكپارچگي بينايي _حركتي با دست نويسي در دانش آموزان كم توان ذهني

خرید
۳,۹۰۰ تومان

آزمون حافظه بالینی وکسلر

خرید
۵,۶۰۰ تومان

تفاوت میزان افسردگی بین مردان بازنشسته و شاغل

خرید
۹,۵۰۰ تومان

قتل نفس(خودکشی)

خرید
۹۰۰ تومان

چگونه به فرزند خود كمك كنيم كه بر ترس هايش غلبه كند؟

خرید
۵۰۰ تومان

علل وعوامل افت تحصيلي

خرید
۱,۸۰۰ تومان

سنخ نمای مایرز- بریگز MBTI

خرید
۶۰۰ تومان

: روانشناسی کودک و تعلیم و تربیت

خرید
۳,۰۰۰ تومان

روش هاي تحقيق در روانشناسي

خرید
۲۲,۹۰۰ تومان

روانشناسی ورزش

خرید
۵۰۰ تومان

پودمان روانشناسي و تعليم و تربيت

0