×
خرید
۱,۰۰۰ تومان

شوراي نگهبان؛ وظايف، چالش ها و راهبردها

خرید
۷,۵۰۰ تومان

ادله اثبات دعوي

خرید
۶,۰۰۰ تومان

بررسي علل فرار دختران

خرید
۲,۸۰۰ تومان

اشخاص حقیقی و حقوقی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

ديدگاهي ديگر در تفسير ماده ۲۰۰ قانون مدني

خرید
۶۰۰ تومان

حقوق عمومي و خصوص

خرید
۳,۰۰۰ تومان

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

خرید
۵۰۰ تومان

مباحثی پیرامون قراراناطه در آیین دادرسی کیفري

خرید
۲,۶۰۰ تومان

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

خرید
۵,۱۰۰ تومان

توارث مسلمان و كافر

خرید
۲,۲۰۰ تومان

حقوق تجارت الكترونيك

خرید
۳,۸۰۰ تومان

تعارض ديدگاهها از منظر قانون و عدالت

خرید
۴,۷۰۰ تومان

رابطه قصد و رضا در اعمال حقوقى با تاكيد بر ديدگاه امام خمينى(ره)

خرید
۴,۲۰۰ تومان

ضمان معاوضى

خرید
۴,۰۰۰ تومان

قانون كار جمهوري اسلامي ايران

خرید
۲,۱۰۰ تومان

مصادیق حمایت از حریم خانواده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

خرید
قـانون كار (قراردادهاي كار در ايران)
۲,۷۰۰ تومان

قـانون كار (قراردادهاي كار در ايران)

خرید
۲,۳۰۰ تومان

حداقل دستمزد و روش هاي تعيين آن

خرید
بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها
۹۰۰ تومان

بررسي تطبيقي شوراي نگهبان با نهادهاي ناظر قانون اساسي در برخي كشورها

خرید
۳,۳۰۰ تومان

انواع اموال در قانون مدنی

خرید
درآمدی بر حقوق شهروندي
۳,۶۰۰ تومان

درآمدی بر حقوق شهروندي

خرید
۲,۶۰۰ تومان

مطالعه تطبیقی تضمینات حق آزادی اندیشه و بیان در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا

خرید
۳۰۰ تومان

منظور از حقوق ورزش چیست؟

خرید
۱,۲۰۰ تومان

حقوق ورزشی

خرید
۹۰۰ تومان

آشنايي با حقوق ورزش

خرید
۴,۳۰۰ تومان

الحاقی بودن قراردادهای کار

خرید
۱,۳۰۰ تومان

متن قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶

خرید
۵,۸۰۰ تومان

دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

خرید
۱,۹۰۰ تومان

مکاتب حقوق پوزیتویستی و نقد آن ها

خرید
۹,۵۰۰ تومان

پايان نامه سيستم هاي حسابداري

خرید
۵,۷۰۰ تومان

پايان نامه حقوق آدم ربايي- خانم سليماني

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس . آقای طاهری

خرید
۱,۲۰۰ تومان

گرانفروشی

خرید
۱,۸۰۰ تومان

كنوانسون اروپائي تابعيت مورخ ششم نوامبر ۱۹۹۷

خرید
۱,۵۰۰ تومان

كنكاشي پيرامون اصل دولت كامله الوداد

خرید
۴,۵۰۰ تومان

كلاهبرداري

خرید
۹۰۰ تومان

كپي رايت چيست

خرید
۲,۰۰۰ تومان

قوانین کار

خرید
۶۰۰ تومان

شرايط‌ كار

خرید
۹,۷۰۰ تومان

مسووليت مدني

خرید
۲,۵۰۰ تومان

قوه قهريه در حقوق بين الملل

خرید
۲,۵۰۰ تومان

قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر قانون مصوب ۱۳۵۶ ، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن و برخی اصلاحات آن ها

خرید
۳۰۰ تومان

قواعد آمره بين المللي

خرید
۲,۸۰۰ تومان

قلمرو حقوق در زمان و مكان

خرید
۳۰۰ تومان

قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸

خرید
۱,۳۰۰ تومان

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۰

خرید
۲۰۰ تومان

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی

خرید
۴۰۰ تومان

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام منتنشر شده در روزنامه رسمی ۱۰ دی ۱۳۹۴

خرید
۵۰۰ تومان

قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۸ با الحاقات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸

خرید
۳۰۰ تومان

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی

0