×
خرید
۱,۹۰۰ تومان

جغرافياي شهر شناسي و روستايي

خرید
۲,۴۰۰ تومان

فرق وبر و جامعه شناسان دیگر در تحلیل جامعه غرب:

خرید
۴۰,۰۰۰ تومان

جامعه شناسي – فمينيسم – سووشون

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نقش محوري روحانيت در اتحاد ملي و انسجام اسلامی      

خرید
۹۰۰ تومان

نقش حوزه و دانشگاه در اتحاد ملي و انسجام اسلا مي 

خرید
۲,۰۰۰ تومان

مباني اتحاد ملي و انسجام اسلامي

خرید
۷,۷۰۰ تومان

عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور

خرید
۲,۵۰۰ تومان

عوامل توسعه کشور

خرید
۱,۸۰۰ تومان

نگاهي به آمار طلاق در ايران

خرید
۳,۳۰۰ تومان

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

خرید
۳,۳۰۰ تومان

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

خرید
۳,۶۰۰ تومان

مهاجرت ،‌ حاشيه‌نشيني و امنيت اجتماعي شهرها

خرید
۲,۲۰۰ تومان

كاهش فقر در ايران: چالش‌ها و افق‌ها

خرید
۱,۱۰۰ تومان

پژوهش جامعه‌شناختى و روش‌هاى تخصصى آن

خرید
۱۱,۶۰۰ تومان

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ايران

خرید
۸,۱۰۰ تومان

اشتغال زنان حقي برابر با نيازهاي اقتصادي؟

خرید
۱,۵۰۰ تومان

حافظه وکسلر ۴

خرید
۳,۱۰۰ تومان

واژه هاي كليدي: عقب ماندگي ذهني- بلوغ- نوجواني- مشكلات جنسي

خرید
۵,۳۰۰ تومان

شناسايي و مراقبت اختلالات شايع در سلامت نوجوانان ، جوانان مدارس

خرید
۳,۹۰۰ تومان

سلامت روان نوجواني

خرید
۱,۶۰۰ تومان

پیشگیری نوین-ویژه والدین دانش آموزان دبیرستانی

خرید
۸۰۰ تومان

تلفن همراه و آسيب شناسي اين فناوري

خرید
۱,۳۰۰ تومان

نقش رسانه و شبکه های اجتماعی درتجارت

خرید
۶۰۰ تومان

ازدواج سفید و دلیل گرایش جوانان ایرانی به «ازدواج سفید»

خرید
۱,۳۰۰ تومان

رويه و نگرش افراد مسن درجهت سلامتي مرتبط به فعاليت هاي فيزيكي

خرید
۱,۹۰۰ تومان

تاثیر اقتصاد بر بزهکاری

خرید
۲,۶۰۰ تومان

پدیده بزهکاری نوجوانان

خرید
۳,۰۰۰ تومان

عوامل اجتماعي مؤثر بر گرايش نوجوانان و جوانان پسر به بزهكاري و راهكارهاي پيشگيري از آن

خرید
۲,۷۰۰ تومان

همبستگی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

آسیبهای اجتماعی دنیای مجازی و راهکارهای آن

خرید
۳,۲۰۰ تومان

كيفيت وكميت جمعيت

خرید
۲,۲۰۰ تومان

كاهش فقر در ايران: چالش‌ها و افق‌ها

خرید
۵۰۰ تومان

کودکان قربانیان افزایش انفجار آمیز جمعیت

خرید
۳,۲۰۰ تومان

قاچاق انسان و فحشای اجباری در ایران

خرید
۴,۰۰۰ تومان

فقر و توسعه شهری

خرید
۳,۰۰۰ تومان

فقر و اقتصاد

خرید
۴,۲۰۰ تومان

فرار دختران

خرید
۷۰۰ تومان

فرار مغزها

خرید
۱۰,۱۰۰ تومان

فرار مغزها و نظريه كوچ مجازي

خرید
۱,۵۰۰ تومان

فرار از خانه

خرید
۳,۳۰۰ تومان

آسيب شناسي دختران

خرید
۲,۵۰۰ تومان

فرار از خانه

خرید
۹۰۰ تومان

عوامل موثر در مسئوليت مدني

خرید
۵۰۰ تومان

علل وعوامل افت تحصيلي

خرید
۷۰۰ تومان

علل فرايند بي حجابي در ايران

خرید
۵۰۰ تومان

علل بزهكاري نوجوانان

خرید
۵۰۰ تومان

علل بزهكاري نوجوانان

خرید
۶,۸۰۰ تومان

نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر

خرید
۴۰۰ تومان

شهرداري و نقش آن در مديريت شهري

خرید
۲,۲۰۰ تومان

گسترش اعتیاد در ایران

0