×
خرید
۳,۵۰۰ تومان

توسعه ورزش زنان

خرید
۳,۷۰۰ تومان

توسعه تاریخی روانشناسی ورزشی

خرید
۱,۶۰۰ تومان

تینس روی میز

خرید
۱۵,۹۰۰ تومان

تنيس روي ميز

خرید
۲,۸۰۰ تومان

تمرینات کاهش وزن در کشتی گیران

خرید
۱,۳۰۰ تومان

تمرین های وقفه دار برای بهبود استقامت در فوتبال

خرید
۱,۹۰۰ تومان

تغذيه و ورزش

خرید
۱,۲۰۰ تومان

تغذيه در ورزش دوچرخه سواري

خرید
۴,۰۰۰ تومان

تغذيه در ورزش

خرید
۵,۳۰۰ تومان

تغذیه ورزشی

خرید
۷,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشکاران

خرید
۳,۱۰۰ تومان

تغذیه ورزشکاران

خرید
۳,۱۰۰ تومان

تغذیه و ورزش

خرید
۲,۸۰۰ تومان

تربیت بدنی

خرید
۳,۴۰۰ تومان

تربیت بدنی در مدارس

خرید
۱,۴۰۰ تومان

تحقيق تربيت بدني در مدارس

خرید
۱,۱۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل پاس بغل هندبال

خرید
۴,۲۰۰ تومان

واليبال

خرید
۲,۷۰۰ تومان

تاريخچه كشتي در جهان

خرید
۱,۸۰۰ تومان

تاریخچه فوتسال

خرید
۱۴,۱۰۰ تومان

تاريخ كشتي

خرید
۸۰۰ تومان

واترپلو

خرید
۲,۲۰۰ تومان

بدمينتون

خرید
۳,۱۰۰ تومان

‌تأثير متقابل‌ فرهنگ‌ و ورزش‌

خرید
۳,۰۰۰ تومان

تاثیرات شنا بر سلامتی انسان

خرید
۳,۰۰۰ تومان

تأثیر نوع ورزش کردن و جذب کلسیم بر روی غلظت (چگالی) مواد معدنی استخوان در دوچرخه سواران ، دونده ها و غیر ورزشکاران زن

خرید
۱,۳۰۰ تومان

تاثیر تربیت بدنی بر روی فیزیولوژی زنان

خرید
۱,۷۰۰ تومان

بررسی وضعیت حمایت مالی از ورزش در بخش غیر دولتی مطالعه موردی در شهرستان مشهد

خرید
۸,۴۰۰ تومان

پایان نامه دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی

خرید
۲,۷۰۰ تومان

بیسبال

خرید
۷۰۰ تومان

بهداشت ورزشی مدارس

خرید
۲,۵۰۰ تومان

بَسکِتبال

خرید
۲,۱۰۰ تومان

، بررسی تأثیر دو نوع برنامه گرم کردن منتخب ۱۰ و ۱۵ دقیقه ای بر غلظت اسید لاکتیک خون

خرید
۱,۷۰۰ تومان

بدنسازي

خرید
۳,۲۰۰ تومان

باورزش اندامی زیبا داشته باشیم

خرید
۳,۵۰۰ تومان

آمادگي ذهني براي شركت در مسابقه

خرید
آسيب های واليبال
۴,۱۰۰ تومان

آسيب های واليبال

خرید
۳,۱۰۰ تومان

آسيب شناسي در رشته هاي ورزشي خاص

خرید
۲,۹۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

ايروبيك

خرید
۳,۲۰۰ تومان

اهمیت ورزش

خرید
۲,۰۰۰ تومان

اهداف و اهميت اجتماعي ورزش

خرید
۶,۱۰۰ تومان

اهداف و اهميت اجتماعي ورزش

خرید
۲,۸۰۰ تومان

انواع حرکت درمانی

خرید
۱,۳۰۰ تومان

اسکیت و داوری

خرید
۲,۲۰۰ تومان

استعداد یابی در کشتی

خرید
۷,۰۰۰ تومان

استاندارد های ورزش قهرمانی

خرید
۶,۳۰۰ تومان

استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی)

خرید
۳,۴۰۰ تومان

(اثرات ورزش بر سلامتي بدن)

خرید
۳,۵۰۰ تومان

اثرات ورزش و فعاليت جسماني بر سلامت جسم و روان

0