×
خرید
۱,۱۰۰ تومان

آموزش اثر بخش معلم از نظر گوردون

خرید
۱,۰۰۰ تومان

آموزش ابتدایی

خرید
۲,۸۰۰ تومان

شیوه های آموزشی

خرید
۲,۷۰۰ تومان

آموزش، تنبیه، تشویق

خرید
۶,۳۰۰ تومان

افت تحصیلی

خرید
۸۰۰ تومان

اصول ارزشیابی توانمند

خرید
۱,۰۰۰ تومان

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

خرید
۱,۲۰۰ تومان

آزمون های تشریحی و هدف های آموزشی آنها

خرید
۱,۳۰۰ تومان

ارزشیابی؛ مكمل موثر آموزش و فرآيند ياددهي – يادگيري

خرید
۲,۱۰۰ تومان

ارزشیابی در آموزش و پرورش

خرید
۳,۱۰۰ تومان

ارزشیابی توصیفی

خرید
۲,۱۰۰ تومان

اهمیت ارزشیابی و اهداف آن در مدارس

خرید
۱,۶۰۰ تومان

آرامش به جاي استرس امتحان

خرید
۱,۳۰۰ تومان

اختلال در ديكته [دقت، توجه و حساسيت شنيداري]

خرید
۷۰۰ تومان

اختلالات حركتي در حوزه مشكلات ويژه يادگيري

خرید
۶۰۰ تومان

اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش)

خرید
۱,۱۰۰ تومان

ناتواني هاي ادراكي [اختلال در خواندن]

خرید
۱,۳۰۰ تومان

اثربخشي برنامه های آموزشي(مدل كرك پاتريك)

خرید
۱,۱۰۰ تومان

اثربخشي آموزشي

خرید
۲,۹۰۰ تومان

مقاله ای تحت عنوان نقش هنر در توسعه فعالیتهای امور تربیتی

خرید
۸۰۰ تومان

مقدمه ای بر نظام آموزشی جهان

خرید
۱۲,۱۰۰ تومان

نظام آموزشی ایالات متحده آمریکا

خرید
۱۴,۰۰۰ تومان

نظام آموزشی ترکیه

خرید
۱۰,۹۰۰ تومان

نظام آموزشی تایلند

خرید
۱۰,۷۰۰ تومان

نظام آموزشی سوریه

خرید
۸,۴۰۰ تومان

نظام آموزشی سوئیس

خرید
۲۲,۴۰۰ تومان

نظام آموزشی سوئد

خرید
۲۶,۰۰۰ تومان

نظام آموزشی اسپانیا

خرید
۳,۲۰۰ تومان

نظام آموزشی اسلواکی

خرید
۸,۲۰۰ تومان

نظام آموزشی اسکاتلند

خرید
۲۰,۴۰۰ تومان

نظام آموزشی عربستان صعودی

خرید
۱۳,۶۰۰ تومان

نظام آموزشی روسیه

خرید
۷,۹۰۰ تومان

نظام آموزشی جمهوری سوسیالیستی رومانی

خرید
۸,۵۰۰ تومان

نظام آموزشی پرتقال

خرید
۱۰,۵۰۰ تومان

نظام آموزشی لهستان

خرید
۶,۶۰۰ تومان

نظام آموزشی پاکستان

خرید
۶,۶۰۰ تومان

نظام آموزشی عمان

خرید
۶,۸۰۰ تومان

نظام آموزشی نروژ

خرید
۱۲,۵۰۰ تومان

نظام آموزشی هلند

خرید
۲۲,۸۰۰ تومان

نظام آموزشی هلند

خرید
۴,۵۰۰ تومان

نظام آموزشی مکزیک

خرید
۱۵,۸۰۰ تومان

نظام آموزشی مالزی

خرید
۵,۷۰۰ تومان

نظام آموزشی لیبی

خرید
۶,۳۰۰ تومان

نظام آموزشی کویت

خرید
۸,۲۰۰ تومان

نظام آموزشی جمهوری کره

خرید
۷,۵۰۰ تومان

نظام آموزشی کنیا

خرید
۱۸,۰۰۰ تومان

نظام آموزشی ژاپن

خرید
۱۲,۳۰۰ تومان

نظام آموزشی ایتالیا

خرید
۱۱,۶۰۰ تومان

نظام آموزشی ایرلند

خرید
۱۷,۵۰۰ تومان

نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران

0