×
خرید
۷۰۰ تومان

بيماري قند

خرید
۱,۲۰۰ تومان

«زخم معده»

خرید
۳,۹۰۰ تومان

بيماري کزاز

خرید
۱,۷۰۰ تومان

سياه زخم

خرید
۷,۶۰۰ تومان

بيماريهاي مشترك انسان و دام (زگونوزها):

خرید
۴,۱۰۰ تومان

بیماری صرع

خرید
۱,۳۰۰ تومان

کزاز

خرید
۵۰۰ تومان

فشار خون بالا

خرید
۳,۶۰۰ تومان

عفونتهای قارچی د رافراد دیابتیک

خرید
۳,۰۰۰ تومان

عسلك برگ پنبه

خرید
۱,۲۰۰ تومان

ایدز

خرید
۵۰۰ تومان

بواسیر

خرید
۱,۷۰۰ تومان

سياه زخم

خرید
۶۰۰ تومان

سوزاک ( التهاب گنوکوکي مجراي ادراري )

خرید
۱,۱۰۰ تومان

سل‌ (توبركولوز)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سفلیس

خرید
۵۰۰ تومان

سرما خوردگي – پيشگيري ودرمان

خرید
۵,۷۰۰ تومان

سرطان

خرید
۲,۱۰۰ تومان

سرخك

خرید
۴۰۰ تومان

دیفتری – خناق

خرید
۱,۲۰۰ تومان

آبله

خرید
۱,۹۰۰ تومان

جزایربیماریزایی درباکتری های بیماریزا

خرید
۳۰۰ تومان

توکسوپلاسموز

خرید
۶,۷۰۰ تومان

بيماري تب مالت (Brucellosis)

خرید
۴۰۰ تومان

نقش ميوه ها ، سبزيها و فيتوكميكالها در پيشگيري از بيماري ها

خرید
۷۰۰ تومان

مقایسه روشهای درمانی بیماری پارکینسون در طب جدید و طب سنتی

خرید
۱,۶۰۰ تومان

بیماری های گاوی

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بيماريهاي شايع كودكان

خرید
۷۰۰ تومان

بيماري‌هاي فيزيولوژيك

خرید
۱,۸۰۰ تومان

بيماري ورم پستان و بهداشت پستان دام

خرید
۱,۷۰۰ تومان

بيماري لكه قهوه‌اي برنج Brown spot

خرید
۱,۰۰۰ تومان

بيماري کزاز

خرید
۴,۹۰۰ تومان

بيماري فشار خون

خرید
۱,۲۰۰ تومان

بيماري سوختگي غلاف برگ برنج Sheath blight

خرید
۱,۷۰۰ تومان

بيماری های طيور

0