×
خرید
۱,۹۰۰ تومان

مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش

خرید
۱,۷۰۰ تومان

تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری )

خرید
۵۰۰ تومان

پشت پرده مشکلات بازاریابی

خرید
۱,۹۰۰ تومان

مديريت بازاريابي صنعتي

خرید
۸۰۰ تومان

نقش مدیریت فروش در بازاریابی و توسعه فروشگاههای شهروند

خرید
۱,۰۰۰ تومان

تاثیر حالت های برقراری ارتباط و استراتژی های جبران خدمات مبتنی بر عدالت بر واکنش های رفتاری مشتریان

خرید
۳,۵۰۰ تومان

بهاي مبتني بر تسويه بازار الكتريسته (‌برق) و مشوقهايي درسرمايه گذاري : نقشي از قوانين قيمت گذاري

خرید
۳,۴۰۰ تومان

سه استراتژي براي ارزيابي ارزش مشتري در بازارهاي بيزينس

خرید
مدیریت بازاریابی و فروش بیمه
۹,۶۰۰ تومان

مدیریت بازاریابی و فروش بیمه

خرید
۲,۱۰۰ تومان

بررسی تاثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکتهاي خودروسازي(شرکت پارس خودرو)

خرید
۴۰۰ تومان

تبلیغات دهان به دهان استفاده از منبع متخصص در ارزیابی نامهای تجاری آشنا و ناآشنا

خرید
۵۰۰ تومان

شاخص‌هاي موفقيت صنايع غذايي در بازاريابي

خرید
۲,۳۰۰ تومان

سیب و بهره برداری اقتصادی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

گلدکوئست

خرید
۲,۹۰۰ تومان

مديريت بازاريابي و علم بازاريابي در سلامت اجتماعي

خرید
۳,۴۰۰ تومان

مدیریت بازار موفق

خرید
۴۰۰ تومان

مطالعه بازار یا مطالعات بازاریابی چیست

خرید
۴۰۰ تومان

نت ورك ماركتينگ؛ وضعيت حال وآينده آن در ايران

خرید
۱,۹۰۰ تومان

عوامل موثر بر توانایی هماهنگی وکنترل تصمیمات بازاریابی بین المللی

خرید
۶۰۰ تومان

موج سوم و نت ورك ماركتينگ

خرید
۲۰۰ تومان

نقش بازاريابي در توسعه صادرات…

0