×
خرید
۹,۷۰۰ تومان

ارزیابی عملکرد سیستم بانكي ايران در طي سال هاي ۱۳۷۴تا۱۳۸۵

خرید
۷۰۰ تومان

ابزار مالی برای تثبیت جریانهای نقدی آتی

خرید
۳,۰۰۰ تومان

تاثيرات افشاء سودهاي پيش‌بيني شده در تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاران غير حرفه‌اي و قضاوت ارزشيابي حقوق صاحبان سهام

خرید
۳,۵۰۰ تومان

دارایی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

رابطه بين كسورات بودجه ووروديهاي سرمايه اي:شواهد اقتصادي بيشتر

خرید
۲,۶۰۰ تومان

ریسک وبازده

خرید
۲,۳۰۰ تومان

شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

خرید
۱,۸۰۰ تومان

مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري :

خرید
۸۰۰ تومان

دارایی

خرید
تحقق سود و جدائی از سرمایه
۶۰۰ تومان

تحقق سود و جدائی از سرمایه

خرید
۳۰,۰۰۰ تومان

اقتصاد روستا

خرید
۲,۲۰۰ تومان

معيارهاى بودجه‌بندى سرمايه‌اى

خرید
۱,۰۰۰ تومان

بررسی وضعیت اقتصادی ایران

خرید
۲,۹۰۰ تومان

مجتمع فولاد خراسان

خرید
۱,۴۰۰ تومان

پروژه‌ي برنامه‌ريزي هماهنگ منابع در كشور آفريقاي جنوبي

خرید
۵,۳۰۰ تومان

مفاسدمالي

خرید
۱,۴۰۰ تومان

مقررات مربوط به بودجه

خرید
۹۰۰ تومان

نقش ICT در توسعه اقتصادي و تجارت الكترونيكي

خرید
۱,۶۰۰ تومان

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي

خرید
۴,۶۰۰ تومان

مزاياي يورو براي منطقه پولي اروپا و جهان و ايران

خرید
۲۰,۶۰۰ تومان

مديريت در بازار جهاني و اقتصاد (استراتژيهايي براي اقتصاد پويا)

خرید
۴,۲۰۰ تومان

عوامل موثر بر عضويت اتحادية‌كارگري در كشورهاي OECD

خرید
۱۰,۸۰۰ تومان

جهاني شدن اقتصاد و آثار آن

خرید
تــورم
۱,۹۰۰ تومان

تــورم

خرید
۳,۰۰۰ تومان

تعريف و كاركرد سوبسيد

خرید
برنامه راهبردي  سرمايه انساني NSF
۲,۵۰۰ تومان

برنامه راهبردي سرمايه انساني NSF

خرید
۲,۴۰۰ تومان

بررسي تغييرات رشد پول و شرايط ثبات و بي ثباتي روند آن

خرید
۱,۸۰۰ تومان

اقتصاد فروش، تراكم و وضعيت ثبت در بيست كارخانه صنعتي

خرید
۲,۶۰۰ تومان

اقتصاد بازار و توزيع درآمد

خرید
تحليل عوامل موثر بر صادرات كيوي ايران به بازارهاي عمده صادراتي
۹,۱۰۰ تومان

تحليل عوامل موثر بر صادرات كيوي ايران به بازارهاي عمده صادراتي

خرید
۴,۳۰۰ تومان

اصول تعيين بودجه در سازمانهاي مختلف

خرید
۸,۱۰۰ تومان

حاكميت بيمار، اقتصاد سرطاني» (بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان)

خرید
۱,۹۰۰ تومان

تاثیر اقتصاد بر بزهکاری

خرید
۳,۵۰۰ تومان

بهاي مبتني بر تسويه بازار الكتريسته (‌برق) و مشوقهايي درسرمايه گذاري : نقشي از قوانين قيمت گذاري

خرید
۹۰۰ تومان

بررسی رابطه توسعه تجارت با رشد اقتصاد در ایران

خرید
۱,۹۰۰ تومان

محاسبات مربوط به سود و تسهیلات بانکی

خرید
۳۰۰ تومان

رشد اقتصادی

خرید
بررسی و تاثیر فعالیتهای تجاری بر رشد اقتصادی کشور
۶,۸۰۰ تومان

بررسی و تاثیر فعالیتهای تجاری بر رشد اقتصادی کشور

خرید
۱,۰۰۰ تومان

ده گام برای به اشتراک گذاشتن افکار راهبردی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

تاريخچه برنج

خرید
۱,۵۰۰ تومان

تاریخ اردکان

خرید
۱,۶۰۰ تومان

پلیمرها

خرید
۶,۸۰۰ تومان

پروژه حسابداري- رسول خسروي

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بیلبورد

خرید
۲,۲۰۰ تومان

بيل گيتس- كارآفرين

خرید
۲,۱۰۰ تومان

چكيده گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در راستاي سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور سياست‌هاي كلي و قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم

خرید
۱,۰۰۰ تومان

گزارش طرح هاي توجيهي

خرید
۱,۲۰۰ تومان

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار

خرید
۱,۱۰۰ تومان

كنترل قيمت از طريق هدف گذاري تورمي

خرید
۱,۱۰۰ تومان

قيمت گذاري در بازارهاي صادراتي

0