×
خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر انتفاعی در شهرستان نیشابور

خرید
۱,۶۰۰ تومان

« نقش آموزش نوین در تحولات بنیادین جامعه و آموزش و پرورش »

خرید
۱,۸۰۰ تومان

روشهاي نوين انشا با رويكردي به خلاقيت

خرید
۷۰۰ تومان

افزايش خلاقيت و نو آوري دانش آموزان در مراكز آموزشي

خرید
۱,۲۰۰ تومان

آزمون های تشریحی و هدف های آموزشی آنها

خرید
۱,۳۰۰ تومان

ارزشیابی؛ مكمل موثر آموزش و فرآيند ياددهي – يادگيري

خرید
۲,۱۰۰ تومان

ارزشیابی در آموزش و پرورش

خرید
۳,۱۰۰ تومان

ارزشیابی توصیفی

خرید
۲,۱۰۰ تومان

اهمیت ارزشیابی و اهداف آن در مدارس

خرید
۲,۵۰۰ تومان

ارتباط بین ایدئولوژی آموزش و پرورش و پذیرش تکنولوژی در معلمان قبل از خدمت

خرید
۱,۸۰۰ تومان

اصول حاكم بر برنامه تعليم و تربيت ديني دوره ي ابتدايي

خرید
۴,۰۰۰ تومان

بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي غير درسي ( فوق برنامه )

خرید
۱,۶۰۰ تومان

تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري

خرید
۲,۵۰۰ تومان

طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

خرید
۹۰۰ تومان

ارائه ی شیوه های نوین تدریس در مدارس کوچک  

خرید
۱,۱۰۰ تومان

وضعیت موجود و مطلوب در مدارس کوچک

خرید
۲,۲۰۰ تومان

بررسی رفتار کلاسی یا روابط معلم ودانش اموزان ونیز چگونگی تعامل بین انها

خرید
۲۷,۵۰۰ تومان

مجموعه مقالات دومین کنفرانس آموزش باز و از راه دور

خرید
۲,۱۰۰ تومان

فلسفه پيشرفت گرايي

خرید
۱,۴۰۰ تومان

ضرورت در تغییر در آموزش و پرورش

خرید
۲,۸۰۰ تومان

خلاقیت در امر آموزش و پرورش

خرید
۳,۰۰۰ تومان

تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

خرید
۶,۸۰۰ تومان

تاثير كلاس بندي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

خرید
۱,۶۰۰ تومان

بررسی روشهای تدریس دبیران دروس دین و زندگی(۱) مطالعات اجتماعی و علوم زیستی و بهداشت پایه اول دوره متوسطه استان اصفهان در سال تحصیلی ۸۴-۸۳

خرید
۴,۷۰۰ تومان

تعاریف آموزش و پرورش

خرید
۳,۱۰۰ تومان

آموزش و پرورش در چین و فرانسه

خرید
۵,۰۰۰ تومان

آموزش و پرورش توسعه

خرید
۱,۹۰۰ تومان

بررسی ویژگی‌های آموزش و پرورش کارآمد

خرید
۱,۳۰۰ تومان

استانداردسازی منابع انسانی آموزش وپرورش

خرید
۴,۲۰۰ تومان

تاريخچه راديو و تلويزيون

خرید
۴۰۰ تومان

مقایسه نظام آموزش و پرورش ایران و مالزی

خرید
۲,۱۰۰ تومان

فلسفه پیشرفت گرایی

خرید
۱,۱۰۰ تومان

علل وعوامل افت تحصيلي

خرید
۱,۶۰۰ تومان

بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران-ادارات هفتگانه آموزش و پرورش مشهد- سال تحصيلي ۸۵-۸۴٫

خرید
۱,۴۰۰ تومان

امواج آموزش و پرورش

خرید
۱,۴۰۰ تومان

شيوه های آموزش املا

خرید
۷,۰۰۰ تومان

شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن

خرید
۱,۸۰۰ تومان

رهبري وهدايت كلاس

خرید
۱۰,۲۰۰ تومان

میزان تأثیر مراکز مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان در کاهش مشکلات دانش آموزان

خرید
۱۷,۵۰۰ تومان

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان

خرید
۱۴,۲۰۰ تومان

اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

خرید
۸۰۰ تومان

راهکارهای عملی خلاقیت در نوشتن انشاء

خرید
۱,۹۰۰ تومان

خلاقيت و نوآوري در سازمان هاي آموزشي

خرید
۲,۲۰۰ تومان

تئوري سلسله مراتب نيازها

خرید
۵۰۰ تومان

آهمیت آموزش و پرورش در پیش از دبستان

خرید
۵۰۰ تومان

مقدمه و بررسي تكنولوژي آموزشي با ضرورتي براي تحول درآموزش و پرورش

خرید
۱,۲۰۰ تومان

تعلیم و تربیت وهنر

خرید
۲,۱۰۰ تومان

تعليم وتربيت

خرید
۱,۹۰۰ تومان

بررسی عملکرد تحصیلی دانش آموزان

خرید
۳,۰۰۰ تومان

تخصیص بهینه منابع در آموزش و پرورش کشورهای در حال توسعه

0