×
خرید
۱۵,۵۰۰ تومان

مقايسه رفتار اطلاع يابي آموزشي – پژوهشی دانشجويان تحصيلات تکميلي علوم انساني و فني و مهندسي در استفاده از اينترنت 

خرید
۳۸,۷۰۰ تومان

نظام آموزش اتریش

خرید
۱۵,۲۰۰ تومان

نظام آموزش استرالیا

خرید
۹۰۰ تومان

كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري(ناتواني هاي افتراقي)

خرید
۱,۱۰۰ تومان

كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري (ضعف در تفكر/ حل مساله)

خرید
۳,۹۰۰ تومان

كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري (بررسي اختلالات يادگيري)

خرید
۱,۰۰۰ تومان

كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري (اختلال نقص در توجه)

خرید
۱,۹۰۰ تومان

كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري(اختلال در هجي كردن)

خرید
۹۰۰ تومان

كارشناسي مشكلات ويژه يادگيري (اختلال در خواندن)

خرید
۲,۱۰۰ تومان

ناتواني هاي بيان نوشتاري

خرید
۱,۸۰۰ تومان

ویژگی های شخصیتی دانش آموزان تیزهوش مراکز آموزشی استعدادهای درخشان و دبیرستان های خاص تهرام

خرید
۱,۹۰۰ تومان

یادگیری فعال

خرید
۵,۰۰۰ تومان

سازمان های یادگیرنده

خرید
۹۰۰ تومان

خلاقيت و راه هاي پرورش آن

خرید
۴,۵۰۰ تومان

ترميم نيروي كار مدرسه در انگلستان:تحقيقي در مورداستبداد

خرید
۱,۸۰۰ تومان

اصول حاكم بر برنامه تعليم و تربيت ديني دوره ي ابتدايي

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

خرید
۴,۰۰۰ تومان

بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليتهاي غير درسي ( فوق برنامه )

خرید
۱,۶۰۰ تومان

تاثير وسايل كمك آموزشي در يادگيري

خرید
۲,۵۰۰ تومان

طراحی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی

خرید
۹۰۰ تومان

ارائه ی شیوه های نوین تدریس در مدارس کوچک  

خرید
۱,۱۰۰ تومان

وضعیت موجود و مطلوب در مدارس کوچک

خرید
۱,۱۰۰ تومان

انواع الگوهاى طراحى آموزش

خرید
۲,۲۰۰ تومان

بررسی رفتار کلاسی یا روابط معلم ودانش اموزان ونیز چگونگی تعامل بین انها

خرید
۲۷,۵۰۰ تومان

مجموعه مقالات دومین کنفرانس آموزش باز و از راه دور

خرید
۲,۳۰۰ تومان

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه آموزش و دانش با تاکید برنقش کتابخانه های مجازی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

نظریه های  يادگيري

خرید
۹۰۰ تومان

ناتوانايي هاي يادگيري

خرید
۳,۹۰۰ تومان

مهارت های آموزشی

خرید
۱,۶۰۰ تومان

مشاوره تحصیلی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

بررسي نگرش والدين ، مربيان ودانشجويان درمورد ضرورت آموزش پيش ازدبستان

خرید
۱,۴۰۰ تومان

روش های نوین یادگیری

خرید
۱,۸۰۰ تومان

روش های تدریس

خرید
۱,۴۰۰ تومان

روش بحث در کلاس

خرید
۱,۴۰۰ تومان

برنامه ریزی درسی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

آموزش وپرورش پیش ازدبستان

خرید
۳,۰۰۰ تومان

آموزش زبان خارجي و عوامل افت تحصيلي

خرید
۲,۷۰۰ تومان

آموزش، تنبیه، تشویق

خرید
۳,۱۰۰ تومان

ارزشیابی توصیفی

خرید
۲,۷۰۰ تومان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( کیفی – یادگیری )

خرید
۲,۷۰۰ تومان

اصول يادگيری و مطالعه

خرید
۴,۴۰۰ تومان

مهارتهای آموزش ومطالعه ریاضی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

ارزشیابی آموزشی

خرید
۵,۹۰۰ تومان

پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و رضايت شغلي معلمان

خرید
۳,۳۰۰ تومان

اهميت تدريس در آموزش ابتدايي

خرید
۲,۰۰۰ تومان

آموزش تفکر انتقادی در دوره راهنمایی تحصیلی

خرید
۱,۱۰۰ تومان

ساختار آموزش پيش دبستاني

خرید
۱,۸۰۰ تومان

نظام آموزشی انگلستان

خرید
۲,۲۰۰ تومان

مديريت آموزشي

خرید
۱,۹۰۰ تومان

مقايسه ي دانشگاههاي ايران و دانشگاههاي خارج

0