×
خرید
۲,۳۰۰ تومان

مدیریت و کنترل پروژه

خرید
۲,۹۰۰ تومان

مدیریت کیفیت فراگیر

خرید
۴,۵۰۰ تومان

مدیریت کیفیت

خرید
۲,۶۰۰ تومان

مدیریت رفتار سازمانی

خرید
۲,۴۰۰ تومان

مديريت رفتار سازماني

خرید
۲,۴۰۰ تومان

موضوع رفتار سازمانی

خرید
۳,۰۰۰ تومان

مدیریت دولتی نوین

خرید
۱,۵۰۰ تومان

تفکرمدیریت پورتفولیو ابزاری در جهت اطمینان از کیفیت پروژه

خرید
۱۶,۰۰۰ تومان

مديريت پروژه IT

خرید
۲,۰۰۰ تومان

مديريت استراتژيك

خرید
۱,۶۰۰ تومان

مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

خرید
۴,۴۰۰ تومان

طراحي در سطح مؤلفه

خرید
۸,۱۰۰ تومان

ضرورت برنامه ريزي استراتژيك،تعاريف و تفاوت با ديگر برنامه ها

خرید
۱,۵۰۰ تومان

سیستم مدیریت طرحهای سرمایه ای

خرید
۴,۹۰۰ تومان

سازمانهای مجازی

خرید
۳,۸۰۰ تومان

رهبری وضعی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

 چرا کیفیت

خرید
۲,۲۰۰ تومان

جوايز كيفيت

خرید
۱,۵۰۰ تومان

جوايز كيفيت چه هستند ؟

خرید
۴,۱۰۰ تومان

تعاريف كيفيت

خرید
۳,۳۰۰ تومان

رويكردهاي مختلف به اندازه گيري بهره وري

خرید
۳,۳۰۰ تومان

بهره وري

خرید
۶,۹۰۰ تومان

برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها

خرید
۲,۱۰۰ تومان

اندازه گیری  اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

خرید
۴,۰۰۰ تومان

استراتژی در مدیریت

خرید
۱,۴۰۰ تومان

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

خرید
۲,۴۰۰ تومان

 نظام روابط کار در سازمان

خرید
۵,۷۰۰ تومان

نظارت بر عملكرد مديران

خرید
۲۴,۷۰۰ تومان

پاورپوینت درس مقدمات مدیريت آموزشی (رشته علوم تربیتی) (دانشگاه پیام نور )

خرید
۲,۶۰۰ تومان

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

خرید
۴,۳۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی

خرید
۳۰,۵۰۰ تومان

پاورپوینت درس مديريت مالي ۱ (دانشگاه پيام نور)

خرید
۳۰,۶۰۰ تومان

پاورپوینت درس مدیریت رفتار سازمانی  (دانشگاه پیام نور)

خرید
۵,۵۰۰ تومان

مدیریت دانش

خرید
۵,۱۰۰ تومان

مديريت جامع كيفيت (TQM)  

خرید
۵,۹۰۰ تومان

مدیریت انگیزه، مدیرت کار و زمان، مدیریت خلاقیت

خرید
۳,۴۰۰ تومان

مديريت اسناد و بايگانی

خرید
۳۱,۷۰۰ تومان

مديريت استراتژيک (دانشگاه پيام نور)

خرید
۲,۱۰۰ تومان

گروه مطالعاتي بررسي اهداف استراتژيك وعملكرد شركت

خرید
۸,۱۰۰ تومان

فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

خرید
۲۷,۸۰۰ تومان

پاورپوینت درس مدیریت استراتژیک (دانشگاه پیام نور)

خرید
۲,۲۰۰ تومان

سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران

خرید
۱,۴۰۰ تومان

تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی

خرید
۲,۹۰۰ تومان

تحقیقات بازاریابی

خرید
۲۹,۹۰۰ تومان

پاورپوینت درس بهره وري و تجزيه وتحليل آن در سازمانها

خرید
۱۶,۳۰۰ تومان

دورة آموزشی بهبود مستمر فرآیندها (عارضه یابی و بهره وری)

خرید
۲۸,۰۰۰ تومان

پاورپوینت درس بازاريابي و مديريت بازار (دانشگاه پيام نور)

خرید
۱,۹۰۰ تومان

بازارهای مصرف کننده (عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده)

خرید
۴,۵۰۰ تومان

اصول و مباني مديريت (دانشگاه پیام نور)

خرید
۳,۳۰۰ تومان

آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهاي لازمه

0