×
خرید
۲,۰۰۰ تومان

آمار تولیدات ادوات کشاورزی کارگاه محمدزاده مشهد

خرید
۴,۶۰۰ تومان

مقایسه آمار طور راهها و تصادفات جاده ای ایران با سایر کشورها

خرید
۱,۰۰۰ تومان

محاسبات لامبدا

خرید
۲,۱۰۰ تومان

روشهای نمونه گیری

خرید
۱۹,۲۰۰ تومان

آشنایی با فلسفه ریاضی

خرید
۲۴,۳۰۰ تومان

روشهای ریاضی در فیزیک نوشته جورج آرفکن    

خرید
۴,۷۰۰ تومان

آمار ثبت احوال

خرید
۳,۵۰۰ تومان

بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان

خرید
۴,۴۰۰ تومان

ميزان برق مصرفي ۳۵ خانوار در دو ماه مرداد و شهريور

خرید
۳,۳۰۰ تومان

میزان بارندگی (آمار)

خرید
۱,۴۰۰ تومان

میانه (Median)

خرید
۲۵,۷۰۰ تومان

معادلات دیفرانسیل معمولی (رشته ریاضی) (دانشگاه پیام نور)

خرید
۱,۶۰۰ تومان

آشنایی با گراف

خرید
۴۸,۳۰۰ تومان

پاورپوینت درس  رياضی عمومی (۲)  (دانشگاه پيـــــام نور)  

خرید
۴,۵۰۰ تومان

بررسی آماری در مورد سطح نمرات میانگین دانش آموران در رشته ی نظری ( ریاضی – تجربی – انسانی )

خرید
۲,۰۰۰ تومان

آمار تولیدی یک کارگاه یا شرکت

خرید
۲۵,۶۰۰ تومان

آموزش ریاضی ۲

خرید
۲۵,۶۰۰ تومان

پاورپوینت آموزش ریاضی ۲

0