×
خرید
۱,۷۰۰ تومان

پاورپوینت اولین همایش تربیت بدنی و تندرستی

خرید
۱,۶۰۰ تومان

واليبال

خرید
۱,۶۰۰ تومان

ورزش واليبال

خرید
۱۷,۸۰۰ تومان

آموزش بدمینتون ٢

خرید
۱,۶۰۰ تومان

آرام کردن و تصور هدایت شده در زمینه توانبخشی (بازسازی) ورزشی

خرید
۳,۴۰۰ تومان

هورمونها و فعالیت بدنی در کودکان

خرید
۲,۲۰۰ تومان

کم خونی (فقرآهن) و اثر آن در ورزش

خرید
۲,۱۰۰ تومان

قایقرانی

خرید
۶,۴۰۰ تومان

علم تمرین در فوتبال

خرید
۶,۵۰۰ تومان

فعالیت ورزشی و رشد اسکلتی در کودکان

خرید
۱۴,۵۰۰ تومان

علم تمرین فوتسال

خرید
۳,۲۰۰ تومان

علم تمرین شنا

خرید
۱,۳۰۰ تومان

نقش ورزش در سیستم تنفسی کودکان

خرید
۴,۵۰۰ تومان

آماده سازی روانی ورزشکاران

خرید
۲,۸۰۰ تومان

دوی سرعت

خرید
۷,۶۰۰ تومان

علم تمرین دو استقامت

خرید
۴,۳۰۰ تومان

تأثير يك دوره تمرينات ايزومتريك بر ديسمنوره اوليه

خرید
۴,۱۰۰ تومان

تاثیر ۸ هفته تمرینات هوازی موزون کم فشار بر غلظت هموسیستئین تام پلاسما در زنان سالمند

خرید
۳,۶۰۰ تومان

اثر مقایسه ای یک دوره تمرینی بر ظرفيتهاي ريوي غواصان اسکوبا و حبس نفس

خرید
۴,۰۰۰ تومان

ترکیب بدنی (چاقی) و فعالیت بدنی در کودکان

خرید
۵,۷۰۰ تومان

علم تمرین در تکواندو

خرید
۳,۳۰۰ تومان

تعادل در کودکان

خرید
۶,۶۰۰ تومان

پوكي استخوان و درمان آن با ورزش

خرید
۸,۷۰۰ تومان

تمرینات و اصول بدنسازی

خرید
۸,۷۰۰ تومان

محاسبه انرژی مصرفی هنگام استراحت ، اجرای فعالیت های زیر بیشینه و بیشینه در دوران رشد

خرید
۳,۲۰۰ تومان

پاسخ به وررزش استقامتي (سيستم قلبي عروقي)

خرید
۲,۶۰۰ تومان

آسم

خرید
۳,۶۰۰ تومان

برنامه ریزی و طراحی تمرین در ورزش

خرید
۳,۹۰۰ تومان

تغذیه مناسب برای ورزش شنا

خرید
۱,۴۰۰ تومان

تغذیه غواصان

خرید
۹,۴۰۰ تومان

دهیدراتاسیون و رهیدراتاسیون در ورزش

0