×
خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی، نیمسال دوم ۸۷-۸۶

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نمونه سوال دانشگاه پیام نور،درس اصول ترویج و آموزش کشاورزی، نیمسال دوم ۸۷-۸۶

خرید
۹۰۰ تومان

پرورش میگو

خرید
۱,۰۰۰ تومان

پرورش تیلاپیا

خرید
۱,۹۰۰ تومان

آموزش پرورش و تولید میگو

خرید
۱,۵۰۰ تومان

طرح توجیهی فنی ، مالی و اقتصادی (پرورش ماهی قزل‌آلا)

خرید
۶,۴۰۰ تومان

تكثير و پرورش آبزيان

خرید
۱,۸۰۰ تومان

ماشینهای منابع طبیعی

خرید
۹۰۰ تومان

ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

خرید
۱,۱۰۰ تومان

ماشین های کشاورزی

خرید
۵۰۰ تومان

گلكاري، آشنايي با مفاهيم

خرید
۲,۲۰۰ تومان

گلخانه ها

خرید
۵۰۰ تومان

گلابی

خرید
۴۵,۰۰۰ تومان

گل و گیاهان

خرید
۳,۳۰۰ تومان

گل و گیاه گلخانه ای

خرید
۷۰۰ تومان

گل نرگس

خرید
۶۰۰ تومان

گل کلم

خرید
۱,۳۰۰ تومان

درباره گل سرخ

خرید
۲,۳۰۰ تومان

پرورش و نگهداري گل سرخ ها

خرید
۱,۰۰۰ تومان

گل آرایی

خرید
۹,۴۰۰ تومان

ماشين هاي خاكبرداري

خرید
۳,۲۰۰ تومان

باغبانی

خرید
۵,۸۰۰ تومان

خاويار

خرید
۱,۹۰۰ تومان

مخازن بذر (بانک بذر)

خرید
۴۰۰ تومان

مديريت بستر در سالنهاي پرورش جوجه هاي گوشتي

خرید
۷,۶۰۰ تومان

مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع منطقه دیز باد بالا، درخت جوز وعطائیه درشهرستان نیشابورو معرفی گیاهان دارویی، معطر، مرتعی ونادر منطقه

خرید
۲,۰۰۰ تومان

مصرف بهینه کود، گامی در جهت خودکفایی برنج

خرید
۴۰۰ تومان

مواد مغذی و متابولیسم آنها در نشخوار کنندگان

خرید
۲,۳۰۰ تومان

فرآوري و بسته‌بنـدي ميگـو

خرید
۷۰۰ تومان

نگاهداري هويج در سردخانه

خرید
۶۰۰ تومان

نگهداري گيلاس پيوندي و گيلاس مشهد در سردخانه

خرید
۲,۳۰۰ تومان

نگهداری سیب در سردخانه

خرید
۱,۱۰۰ تومان

نگهداری زردآلو در سردخانه

خرید
۴,۳۰۰ تومان

بررسی اثر حذف مواد استخراجی بر خواص آکوستیکی در دو گونه ی توت و گردو با روش ارتعاش اجباری در تیر دوسر آزاد

خرید
۳,۸۰۰ تومان

-«آموزش و پرورش ، قارچ خوراکی صدفی »

خرید
۶,۸۰۰ تومان

پرورش قارچ

0