×
خرید
۲,۱۰۰ تومان

ریاضی فیزیک

خرید
۱,۱۰۰ تومان

قانون استفان بولتزمن

خرید
۱۰,۴۰۰ تومان

ابر رسانا

خرید
۲,۰۰۰ تومان

كشش و فشار

خرید
۹۰۰ تومان

کار

خرید
۱,۱۰۰ تومان

پنل فتوولتائیک

خرید
۴۰۰ تومان

وظايف مبدل ها

خرید
۱,۵۰۰ تومان

استفاده از کلکتور خورشیدی در مبدل حرارتی

خرید
۲,۱۰۰ تومان

ریاضی فیزیک

خرید
۱,۳۰۰ تومان

فيزيک

خرید
۶۰۰ تومان

خواص اپتیکی مواد

خرید
۸۰۰ تومان

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (عمومی )

خرید
۲,۳۰۰ تومان

مشخصات عمومي آلومينيم و آلياژهاي آن

خرید
۳۰۰ تومان

مواد فرو مغناطیس

خرید
۳۰۰ تومان

مغناطیس و حیات

خرید
۷,۰۰۰ تومان

جزوه فيزيك (سال اول دبيرستان )

خرید
۳,۸۰۰ تومان

ترمو ديناميك

خرید
۱,۱۰۰ تومان

جابجایی اجباری جریان درهم گسترش یافته بین دو سطح موازی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

نقش فيزيک در پزشکی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

پیش بینی حالت تعادل برای یک آلیاژ

خرید
۳۰۰ تومان

مقایسه نیروی مغناطیسی و الکتریکی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

نيوتن

خرید
۹۰۰ تومان

آزمايش تامسون ( محاسبه نسبت بار به جرم الكترون )

خرید
۲,۱۰۰ تومان

• اندازه گيري خصوصيات جريان گدازه

خرید
۳,۱۰۰ تومان

اندازه گيري با كوليس

خرید
۳,۷۰۰ تومان

سنجش شبکه نیرو

خرید
۳,۱۰۰ تومان

انتقال موج راديو

خرید
۴۰۰ تومان

امواج الکترومغناطیسی

خرید
۵,۶۰۰ تومان

اصول كلي رادار و عملكرد آن

خرید
۵۰۰ تومان

موتور استرلينگ

خرید
۱,۸۰۰ تومان

نظریه‌های اینشتین(نسبیت عام و خاص)

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

ساختارهاي دورآلاييده

خرید
۵,۵۰۰ تومان

تكنولوژيهاي لاية فيزيك ۸۰۲٫۱۱:

خرید
۱,۳۰۰ تومان

پروژه فيزيك

خرید
۱۰,۰۰۰ تومان

انرژي هسته اي و كاربرد صلح آميز آن

خرید
۴,۰۰۰ تومان

اسید

خرید
۱۰,۴۰۰ تومان

ابر رسانا

0