×
خرید
۲,۶۰۰ تومان

دامداری

خرید
۶,۱۰۰ تومان

 ­رابطه آب و گياه

خرید
۴,۱۰۰ تومان

مکانیزاسیون کشاورزی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

درآمدو توليد ناخالص ملي بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي سال‌هاي ۱۳۷۱ – ۱۳۷۹

خرید
۱,۰۰۰ تومان

اثر تنش سرما بر نیشکر

خرید
۱,۹۰۰ تومان

آموزش  پرورش و تولید میگو

خرید
۸۰۰ تومان

آموزش پرورش قارچ براي همه

خرید
۱,۷۰۰ تومان

آموزش پرورش خیار گلخانه ای(درختی)

خرید
۱,۸۰۰ تومان

سطح حالت حدي

خرید
۲۴,۰۰۰ تومان

بررسي و شناخت نيازهاي آموزشي – ترويجي کيويکاران استان مازندران

خرید
۲,۱۰۰ تومان

اتصالات موقت ‌

خرید
۶,۸۰۰ تومان

یونجه

خرید
۴,۱۰۰ تومان

هورمونهای گیاهی

خرید
۴,۱۰۰ تومان

مقدمه ای بر مدل و کاربردهای آن در آبیاری و زهکشی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

معرفی ماشینهای کشاورزی

خرید
۹۰۰ تومان

مسایل ایمنی برای شروع کار کشاورزی

خرید
۲,۱۰۰ تومان

مدیریت گله و سالن شیردوشی پیشرفت سریع با تکیه بر دانش!

خرید
۶,۰۰۰ تومان

ماشین آلات کشاورزی

خرید
لوبيا
۱,۵۰۰ تومان

لوبيا

خرید
۱,۴۰۰ تومان

گياهان داروئی

خرید
۲,۸۰۰ تومان

گیاهان مناطق کویری

خرید
۲,۰۰۰ تومان

معرفی برخی از گیاهان مرتعی و راهنمای کشت آنها

خرید
۱,۳۰۰ تومان

گیاهان زینتی

خرید
۵,۸۰۰ تومان

گياهان داروئی

خرید
۴,۱۰۰ تومان

گیاهان

خرید
۱,۱۰۰ تومان

گسترش و تجمع توده خشک گندم ARS تحت فشار

خرید
۱,۴۰۰ تومان

كشت در ايران

خرید
۱,۴۰۰ تومان

عوامل ظهور كشاورزي فشرده

خرید
۳,۲۰۰ تومان

كاشت پسته در ايران

خرید
۴,۱۰۰ تومان

کشاورزی و دامپروری ایران

خرید
۱,۷۰۰ تومان

کاربرد فیزیک در کشاورزی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

کاربرد زمین آمار در زهکشی

خرید
۱,۶۰۰ تومان

کاربرد پوشش های زمین بافت در زهکشی

خرید
۴,۸۰۰ تومان

کارآفرینی بررسی و ارزیابی قیمت اراضی در محدودة بلافصل طرح

خرید
۲,۶۰۰ تومان

فتوسنتز

خرید
۶,۱۰۰ تومان

غَلات

خرید
۱۵,۰۰۰ تومان

علوفه و یونجه

خرید
۲,۴۰۰ تومان

علل پيدايش آفات

خرید
۱,۶۰۰ تومان

شترمرغ

خرید
۴,۰۰۰ تومان

سيب زميني

خرید
۴,۵۰۰ تومان

ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي گلستانه ها (كوپه ها)

خرید
۱,۶۰۰ تومان

(Biodrainage) زهکشی به روش زیستی

خرید
۱,۰۰۰ تومان

زهکشی از طریق جریان موئینه ای و تبخیر (روش کشاورزی نواری)

خرید
۵,۴۰۰ تومان

زعفران قاینات(۱)

خرید
۱۰,۱۰۰ تومان

زعفران

خرید
۳,۶۰۰ تومان

رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی

خرید
۱,۶۰۰ تومان

روشهاي مختلف آبياري

خرید
۱,۰۰۰ تومان

دستگاه آبياری هوشمند گلدانها و گلخانه

خرید
۲,۱۰۰ تومان

سیب «درخت»

خرید
۵,۸۰۰ تومان

خيار گلخانه اي

0