×
خرید
۴,۱۰۰ تومان

۱۶۰  نكته در مديريت

خرید
۴,۸۰۰ تومان

راهنمای مدیران بمنظور فهم سازمان های پیچیده

خرید
۱,۳۰۰ تومان

«يك مدل تصادفي مربوط به تصميمات استراتژيك»

خرید
۳,۴۰۰ تومان

« طرح ریزی توزیع نیازمندیها »

خرید
۵,۳۰۰ تومان

«طراحي و برنامه ريزي منابع و امكانات ساخت و توليد»

خرید
۱,۹۰۰ تومان

«سازماندهي و طراحي نيروي فروشي»

خرید
۴,۰۰۰ تومان

«بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب»

خرید
۱۳,۰۰۰ تومان

ارتقاء فناوري و نوآوري در كارخانه پارس خودرو

خرید
۱,۵۰۰ تومان

نظارت بر عملكرد مديران

خرید
۱,۹۰۰ تومان

مديريت توليد انگيزه خلاقیت و کار

خرید
۹۰۰ تومان

مروري اجمالي بر تحول تفكر مديريتي مدير عامل در گذر زمان

خرید
۲,۲۰۰ تومان

مديريت كيفيت جامع(TQM)،  نتيجه گرايي، اخلاق سازماني

خرید
۴,۲۰۰ تومان

اقدامات موثر براي مديريت و نظارت بر ريسک عملياتي

خرید
۹۰۰ تومان

مدیریت کار

خرید
۱۲,۸۰۰ تومان

جایگاه و سیر تحول مدیریت

خرید
۱,۵۰۰ تومان

مدل های برنامه ریزی استراژیک

خرید
۱,۰۰۰ تومان

شش سيگما ۰۱ گزاره نوين مديريت كيفيت

خرید
۱۵,۵۰۰ تومان

چگونگي ايجاد سيستم هاي يكپارچه مديريت كيفيت

خرید
۱,۰۰۰ تومان

اصلاح نظام اداري در پرتو مديريت علوي

خرید
۹,۳۰۰ تومان

استقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد

خرید
۳,۶۰۰ تومان

آموزش مديريت منايع انساني

خرید
۸,۱۰۰ تومان

آموزش مديريت

خرید
۱,۱۰۰ تومان

آموزش مديريت

خرید
۲,۵۰۰ تومان

مهارتهاي مديران آموزشي

خرید
۴,۰۰۰ تومان

مدیریت آموزشی

خرید
۴,۲۰۰ تومان

مدیریت آموزشی

خرید
۱۶,۱۰۰ تومان

مدیریت آموزشی

خرید
۱۲,۹۰۰ تومان

مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

خرید
۱۰,۹۰۰ تومان

مدریت آموزشگاه برای ارائه به سازمان فنی و حرفه ای

خرید
۲,۹۰۰ تومان

وظیفه کنترل

خرید
۵,۳۰۰ تومان

نيازها و ياداشهاي اساسي انسان

خرید
۱,۸۰۰ تومان

نوآوری دانش در مدیریت

خرید
۹۰۰ تومان

اخلاق در فعاليت‌هاي بازرگاني و اقتصادي (Business Ethics)

خرید
۱,۷۰۰ تومان

« نقاط قوت و ویژگیهای مؤثر بر یک مدیر »

خرید
۱,۸۰۰ تومان

به تبيين و بررسي نقش مديريت مشاركتي اثربخشي در سازمان

خرید
۱,۴۰۰ تومان

مفهوم مدیریت

خرید
۱,۳۰۰ تومان

مسئوليتهاي اجتماعي مديران و بنگاههاي كسب و كار

خرید
۷,۱۰۰ تومان

مديريت نيروي كار – خصوصيات اصلي و فوايد

خرید
۲,۴۰۰ تومان

مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه

خرید
۱,۴۰۰ تومان

مديريت زمان

دانلود
رایگان

مديريت ريسک رويكردي نوين براي ارتقاي اثربخشي سازمانها

دانلود
رایگان

مديريت دولتي نوين و توسعه پايدار

دانلود
رایگان

مديريت در سازمانهاي مجازي

دانلود
رایگان

مديريت در دنياي امروز سازمانها 

خرید
۲,۵۰۰ تومان

مدیریت در بحران

خرید
۱,۲۰۰ تومان

مديريت دانش ضمني :

خرید
۲,۰۰۰ تومان

مديريت ارتباط با مشتري

خرید
۲,۴۰۰ تومان

مديريت اطلاعات

خرید
۹۰۰ تومان

مديريت اثربخش در فناورى اطلاعات

خرید
۱,۵۰۰ تومان

مديران خلاق

0