×
خرید
۳,۳۰۰ تومان

شهرسازير

خرید
۴,۲۰۰ تومان

انواع ساختمان

خرید
۲,۱۰۰ تومان

برنامه عمراني شهرداريها

خرید
۳,۶۰۰ تومان

(FMEA) راهنماي آناليز حالات خرابي

خرید
۱,۲۰۰ تومان

سنگ-آجر -بلوک سیمان

خرید
۸,۱۰۰ تومان

مقابله با خسارت بوجود آمده از زلزله

خرید
۴,۸۰۰ تومان

مقامت مصالح

خرید
۱,۳۰۰ تومان

اجرای سقف تیرچه بلوک

خرید
۲,۵۰۰ تومان

اسكلت بتوني

خرید
۲,۲۰۰ تومان

اصول برنامه ريزي و ساخت مجتمع هاي فرهنگي

خرید
۳,۲۰۰ تومان

اصول آرماتور گذاری ( پی ، دیوار، ستون )

خرید
۲,۵۰۰ تومان

انواع سقف کرمیت

خرید
۴,۷۰۰ تومان

انواع مواد و مصالح ساختماني ‌

خرید
۲,۳۰۰ تومان

ایمنی ساختمان

خرید
۹۰۰ تومان

آجرهای شاموتی

خرید
۱,۷۰۰ تومان

آزمايشات عمران

خرید
۷,۲۰۰ تومان

آسيب شناسي بتن

خرید
۵,۵۰۰ تومان

آنچه باید در ساختن خانه ها بدانیم

خرید
۱,۵۰۰ تومان

آهن

خرید
۲,۱۰۰ تومان

سراميك

خرید
۱,۵۰۰ تومان

بتن

خرید
۶,۰۰۰ تومان

بتن هاي بازيافتي

خرید
۱,۴۰۰ تومان

پرليت منبسط, پرليت

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بتن سبک ( فوم بتن)

خرید
۱,۴۰۰ تومان

بتن سبک جايگزين مناسب آجر و سفال

خرید
۲,۴۰۰ تومان

بتن سبک، اسفنجی و الیافی

خرید
۸۰۰ تومان

بتن ضد آب

خرید
۲,۱۰۰ تومان

بتن غلطکي (RCC)

خرید
۲,۳۰۰ تومان

بتن مقاوم

خرید
۷,۹۰۰ تومان

برج هاي چند منظوره جهان

خرید
۱,۲۰۰ تومان

بررسي تحول مفهوم محله در محلات شهرهاي دوران معاصر در ايران

خرید
۳,۶۰۰ تومان

برنامه ريزي براي ايجاد نيروگاه هاي جديد

خرید
۲,۰۰۰ تومان

پل ها

خرید
۳,۶۰۰ تومان

پيدايش وتوسعه شهر از ديدگاه لوييس مامفورد

خرید
۱,۷۰۰ تومان

تاسیسات گرمایشی

خرید
۲,۱۰۰ تومان

ترازیابی در عمران

خرید
۱,۱۰۰ تومان

توصيه هاي تعميراتي جهت لرزه گيرهاي هيدروليكي

خرید
۲,۳۰۰ تومان

تيرهاي لانه زنبوري :

خرید
۱,۷۰۰ تومان

خلاصه اي درباره ساختمان كانادايي

خرید
۷,۳۰۰ تومان

راهها

خرید
۲,۳۰۰ تومان

راه های مقاوم سازی ساختمان ها

خرید
۹۰۰ تومان

دیوارهای بتونی و سنگی

خرید
۱,۵۰۰ تومان

سازه های متداول برای ساختمانهای بلند

خرید
سبك سازي يكي از مهمترين راهكارهاي كاهش تلفات جاني و مالي در كشور زلزله خيز ايران
۳,۳۰۰ تومان

سبك سازي يكي از مهمترين راهكارهاي كاهش تلفات جاني و مالي در كشور زلزله خيز ايران

خرید
۱,۹۰۰ تومان

سدها

خرید
۱,۳۰۰ تومان

سقف های کمپوزیت

خرید
۳,۲۰۰ تومان

سیستم های شهری

خرید
۱,۶۰۰ تومان

سيمان

خرید
۱,۹۰۰ تومان

شهرسازی

خرید
۸,۷۰۰ تومان

شهرسازی

0