×
خرید
۱,۷۰۰ تومان

احتراق

خرید
۲,۵۰۰ تومان

استخراج رنگينه هاي از برگ

خرید
۱,۱۰۰ تومان

اورانیوم چیست؟

خرید
۱,۳۰۰ تومان

لايه اوزون

خرید
۲,۳۰۰ تومان

آب سخت

خرید
۲,۷۰۰ تومان

آبکاری فلزات

خرید
۱,۱۰۰ تومان

آرسنیک نحوه جذب و خطرات

خرید
۴,۸۰۰ تومان

آزمايشگاه شيمي آلي

خرید
۲,۳۰۰ تومان

آلاینده های شیمیایی هوا

خرید
۴,۱۰۰ تومان

آمونیاک

خرید
۳,۶۰۰ تومان

بررسي عوامل موثر به حفرات گازي و انقباضي

خرید
۳,۴۰۰ تومان

بهداشت آب

خرید
۳,۴۰۰ تومان

بیو شیمی – بخش چربیها

خرید
۱,۵۰۰ تومان

پس‏آبهاي صنعتي

خرید
۲,۰۰۰ تومان

تاريخچه اي درباره ي افزودنيهاي آب گسترده متوسط

خرید
۱,۳۰۰ تومان

تخریب فلزات با عوامل غیر خوردگی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

۱-۴- ترکيبات شيميايي چاي

خرید
۱,۹۰۰ تومان

تصفیه آب های صنعتی

خرید
۳,۲۰۰ تومان

تصفیه بیولوژیکی پسآب صنعتی در پتروشیمی آبادان

خرید
۴,۱۰۰ تومان

تصفيه فاضلاب‌ها

خرید
۴,۶۰۰ تومان

تغذیه دی اکسید کربن

خرید
۱,۱۰۰ تومان

چگونگی ذخیره کردن مواد شیمیای حساس

خرید
۶,۳۰۰ تومان

چگونگی و روش فرایند طراحی و کاربرد آن برای طراحی فرایندهای تولید شیمیایی.

خرید
۲,۴۰۰ تومان

خط لوله نفت وگاز حوزه درياي خزر

خرید
۱,۵۰۰ تومان

خوردگی در حفاظت آندی

خرید
۲,۰۰۰ تومان

حفاظت کاتدی

خرید
۴,۰۰۰ تومان

– خوردگي در چاه هاي نفت و گاز

خرید
۱۹۰ تومان

دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

رادون

خرید
۲,۰۰۰ تومان

رنگ مو

خرید
۳,۷۰۰ تومان

ستاره های نوترونی

خرید
۲,۲۰۰ تومان

سرب ، نحوه جذب و خطرات / ………………..………………………………

خرید
۱,۰۰۰ تومان

سلاح‌هاي شيميايي

خرید
۸,۰۰۰ تومان

آنتی‌اکسیدان‌ها

خرید
۴,۱۰۰ تومان

شيمي آلي

خرید
۵,۴۰۰ تومان

شیمی در نگاه جهان

خرید
۱,۱۰۰ تومان

شیمی مواد پاک کننده

خرید
۱,۲۰۰ تومان

شيمي (جدول تناوبي عنصرها)

خرید
۱,۲۰۰ تومان

شيمي آلي

خرید
۱,۱۰۰ تومان

شيمي چوب

خرید
۱,۷۰۰ تومان

شيمی مولکولی موضوع: دانش ها و فنون مرتبط با نانو

خرید
۵,۳۰۰ تومان

نفت

خرید
۹۰۰ تومان

فولرينها

خرید
۱,۰۰۰ تومان

کاربرد استوکیومتری

خرید
۲,۴۰۰ تومان

کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب

خرید
۱,۲۰۰ تومان

کاربرد کالریمتری در شیمی

خرید
۱,۲۰۰ تومان

هدف‌ كاهش‌ مونوكسيد كربن‌، اكسيد نيتروژن‌ و هيدروكربن‌هاي‌ نسوخته‌ كاربرد سنسور اكسيژن‌ در موتور انژكتوري‌

خرید
۲,۴۰۰ تومان

( کودهاي شيميايي )

خرید
۱,۵۰۰ تومان

گردش مواد سوختي استخراج اورانيم ـ تخلية زباله ها و دوباره غني سازي

خرید
مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس
۲,۰۰۰ تومان

مضرات نیترات درآب آشامیدنی وحذف آن توسط فر آیند اسمز معکوس

0