۱-۴- ترکيبات شيميايي چاي

فایل
تعداد صفحات
12
نویسنده
تاریخ انتشار
15 سپتامبر 2019
دسته بندی
تعداد بازدید
23 بازدید
۱,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول
  • ترکيبات شيميايي چاي

 

 

جدول ۱-۱٫ ترکيب شيميايي اندام هوايي جديد گياه چاي

وزن خشک % تركيب وزن خشک % تركيب
۵/۰ تئوفيلين ۳۰-۲۵ فنل تام
۵-۴ اسيدهاي آمينه   فلاوانولها
۶/۰-۵/۰ اسيدهاي آلي ۱۲-۸ (-)اپي­گالوكاتشين­گالات
۵-۴ مونوساكاريدها ۶-۳ (-)اپي­كاتشين­گالات
۲۲-۱۴ پلي­ساكاريدها ۶-۳ (-)اپي­گالوكاتشين
۷-۴ سلولز و همي­سلولز ۳-۱ (-)اپي­كاتشين
۶-۵ پكتين ۲-۱ (+)كاتشين
۶-۵ ليگنين ۴-۳ (+)گالوكاتشين
۱۷-۱۴ پروتئين ۴-۳ فلاوونولها و گليكوزيدهاي آنها
۵-۳ چربي ۳-۲ لوكوآنتوسيانين
۶/۰-۵/۰ كلروفيل و پيگمانهاي ديگر ۴-۳ اسيدهاي پلي­فنلي
۶-۵ خاكستر ۴-۳ كافئين
    ۲/۰ تئوبرم

 

جدول ۱-۱ ترکيب شيميايي اندام هوايي جديد[۱] را نشان مي­دهد(۹۷).نخستين تحقيقات علمي درباره شيمي چاي در سال ۱۸۲۷ انجام شده است که طي آن اودري[۲]  نوعي آلکالوئيد از چاي استخراج کرد. اين ماده تئين ناميده شد. چند سال پيش از اين يعني در سال ۱۸۲۰، رونگه در آلمان از قهوه آلکالوئيدي به دست آورده بود كه آن را تحت عنوان کافئين معرفي کرد. بعدها مشخص گرديد اين دو ماده در واقع يکي هستند و فقط منشاء متفاوتي دارند. کافئين، متيل­گزانتيني تلخ مزه با فرمول شميايي  C8H10N4O2است. مقدار کافئين در قسمتهاي مختلف گياه متفاوت است اما متوسط آن حدود ۳ درصد است. چاي علاوه بر کافئين حاوي مقادير اندکي تئوفيلين و تئوبروم است(۴). همچنين تحقيقات نشان داده است ميزان کافئين در طول دوره رشد متغير است. سوزوكي و همکاران (۱۹۹۱) نشان دادند مقدار کافئين از شروع رشد در اواخر مارس (ابتداي بهار) تا جولاي (اوايل تابستان) به طور مرتب افزايش مي­يابد و بعد از آن دچار کاهش مي­شود(۹۵). ازدمير و همکاران (۱۹۹۳) نيز نشان دادند ميزان کافئين از چين اول تا چين آخر به طور مرتب کاهش مي­يابد(۷۴).

در بين ترکيبات مختلف چاي، کاتشينها اهميت ويژه­اي دارند. کاتشينها زير مجموعه ترکيبات فلاوونوئيدي هستند. فلاوونوئيدها به همراه اسيدهاي فنلي، ليگنانها و استيلبنها[۳] گروه بزرگي از مواد شيميايي به نام پلي­فنلها را به وجود مي­آورند. اثر بازدارندگي فلاوونوئيدها در جلوگيري از پراکسايش ليپيدها(۸۲)، به دام اندازي راديکالهاي آزاد(۳۷)، گيرندگي يونهاي آهن(۶۳) و غير فعال کردن آنزيم ليپوکسيژنازگزارش شده است(۴۶،۸۱).

کاتشينها بر خلاف ساير فلاوونوئيدها معمولا به شکل غيرگليکوزيدي و يا به شکل استر شده با اسيد گاليک مشاهده مي­شوند. امروزه مشخص شده است در گياه چاي هفت نوع کاتشين اصلي و مقادير اندکي از ساير مشتقات کاتشيني وجود دارد. کاتشينهاي اصلي عبارت از الف- کاتشينهاي آزاد: (+)کاتشين، (+)گالوکاتشين[۴]، (-)اپي­کاتشين[۵]، (-)اپي­گالوکاتشين[۶] و ب- انواع استري شده يا کاتشينهاي گالوئيل: (-)اپي­کاتشين­گالات[۷]، (-)اپي­گالوکاتشين­گالات[۸] و (-)گالوکاتشين­گالات[۹] مي­باشند(شکل ۱-۱) (۳۸).

زاپرومتوف بيوسنتز كاتشيتها را مورد بررسي قرار داده است(۱۲۸). حلقه A از مسير اسيد استيك – اسيد مالونيك و حلقه B‌ از مسير اسيد شيكميك – اسيد سيناميك توليد مي­شود. توليد كاتشينها در گياه چاي با افزايش مواجهه گياه با نور افزايش مي­يابد. اين پديده ناشي از فعاليت آنزيم فنيل­آلانين­آمونيا­لياز است كه در صورت پوشاندن گياه، فعاليت آن بسرعت افت پيدا مي­كند. توليد كاتشين در گياه با افزايش دما نيز افزايش مي­يابد. پس از توليد، كاتشينها در واكوئل سلول ذخيره و بشدت از هرگونه متابوليسم يا تجزيه­اي محافظت مي­شوند(۳۸).

شکل از کتاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۱-۱٫ کاتشينهاي اصلي موجود در گياه چاي

 

ميزان كاتشين و كافئين قسمتهاي مختلف گياه در جدول ۱-۲ آورده شده است. مشاهده مي­شود ميزان ترکيبات اصلي در چاي در قسمتهاي مختلف گياه يکنواخت نيست(۴). احمد و موراليدهاران (۱۹۹۸) نيز نشان دادند ميزان کافئين و کاتشين برگ چاي که نقش ويژه­اي در کيفيت چاي دارند، از بخشهاي فوقاني گياه به سمت پايين کاهش پيدا مي­کند(۶). يو­لي­لين و همكاران ميزان پلي­فنل در اجزاء مختلف گياه چاي را به کمک HPLC بررسي کردند. مشاهده شد برگ جديد ۷/۲ برابر بيشتر از برگ قديمي پلي­فنل دارد. همچنين مقدار پلي­فنلها در تابستان ۴/۱ برابر بهار بوده است(۵۳).

[۱] Fresh Tea Shoot

[۲] Oudry

[۳] stylbene

[۴] (+)GC

[۵] (-)EC

[۶] (-) EGC

[۷] (-)ECG

[۸] (-)EGCG

[۹] (-)GCG

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.