« پورتو آلِگره » يا « داووس » اوراق سياست آلمان و سياست بين المللي

فایل
تعداد صفحات
16
نویسنده
تاریخ انتشار
26 آوریل 2019
دسته بندی
تعداد بازدید
51 بازدید
۱,۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

جهاني سازي: يك سوم عليه دوسوم
فون بارلوون: يوهان گالتونگ عزيز، وقتي كه ما در مورد صلح و جهان يسازي سخن م يگوييم، عبارت
جهاني سازي را چگونه تعبير مي كني؟
گالتونگ : من، جهاني سازي را، با مفهوم جهت دار صلح آميز آن، اي نگونه تعبير مي كنم: سيستمي كه در آن هر
كليه طبقات ،« نژادها » دو جنس (مرد و زن)، هر سه نسل كه در آن واحد در كره زمين زندگي مي كنند، كليه
و ه مچنين كليه انسا نهاي موجود در تقريباً ۲۰۰ كشور و يا مليت، واقعاً در جوار يكديگر با وقار و عزت
زندگي كنند. يعني اين كه حوايج اساسي آ نها تأمين گردد.
اما آنچه را كه ما امروز شاهديم، جهاني سازي اي است كه تنها توسط مردان، آن هم مردان در سن متوسط
صورت مي گيرد. در نتيجه، حداكثر يك سوم انسان هاي كره زمين هستند، كه در اين روند عليه دو سوم بشريت
عمل مي كنند. اكثريت قريب به اتفاق آن ها آنگلو- آمريكايي و يا هم پيمانان آن ها هستند، يعني عملاً يك
مشت انسان كه بسياري از آن ها هم هيچ قرابتي با ايده اصلي آمريكا ندارند و در معني محدودتر متعلق به گروه
سفيدپوستان و آن هم از اقشار بالايي جامعه اند، كه اين اقشار بالايي بيش از هر چيز اقشار بالايي اقتصادي را
تشكيل مي دهند، كه به نوبه خود مورد پشتيباني طبقه نظامي و سياسي جامعه قرار دارند. با اين وجود اين
وضعيت آينده اي ندارد و نمي تواند همين طور ادامه يابد. خشونت ساختاري روزبه روز بيش تر تشديد خواهد شد
و به همين علت تصور م يكنم كه تحقيقاتي را كه ساموئل هانتينگتون در ابتدا مطرح كرد، طول عمر نسبتاً
كوتاهي خواهد داشت. ما متأسفانه در آينده شاهد اتفاقات زيادي خواهيم بود، اتفاقاتي كه زياد مايل به ديدن آن ها نيستيم. به ديگر سخن: مطمئناً جهاني سازي صلح آميز، آن طور كه من ترسيم كردم، امكان پذير است، لكن
نه از طريقي كه امروز عمل می گردد.
هانتيگتون: اين مطالب در موارد زيادي مورد تأييد من است، يعني مي توانم تنها در موارد نادري با آ نها
مخالفت داشته باشم. من هم مثل يوهان گالتونگ آمريكا را دوست دارم، ولي هيچ گونه سمپاتي براي امپراتوري
ايالات متحده آمريكا احساس نم يكنم. به وجود آمدن و پيدايش آن، به ويژه آنچه كه مربوط به تجاوز به عراق
و ديگر نقاط دنيا كه بخش مهمي از كوشش هاي امپراتوري است، مي گردد، هيچ گاه مورد تأييد من نبوده است.
برعكس، آنچه كه مربوط به تعريف جهان يسازي مي گردد، ما مطمئناً در همه موراد داراي نظرات مشتركي
نيستيم، ولي شايد بهتر باشد كه بعداً در مورد آن ها صحبت كنيم.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.