پایان نامه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

فایل
تعداد صفحات
110
نویسنده
تاریخ انتشار
۲۲ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید
2 بازدید
۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

پایان نامه بررسی و ساخت انواع سنسورها و سنسور پارک

فهرست

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل ۱ :  سنسور چيست ؟……………………………………………………………………………………… ۸

فصل ۲ : تكنيك هاي توليد سنسور……………………………………………………………………………۱۱

فصل ۳ : سنسور سيليكاني ………………………………………………………………………………………۱۳

۳_۱ : خواص سيليكان ……………………………………………………………………………………..۱۵-۱۳

۳_۲ : مراحل توليد در تكنولوژي سيليكان……………………………………………………………۱۶-۱۵

۳_۳ : سنسور درجه حرارت ……………………………………………………………………………………۱۷

۳_۴ : سنسور درجه حرارت مقاومتي …………………………………………………………………………۱۷

۳_۵ : سنسور حرارت اينترفيس ………………………………………………………………………………..۱۹

۳_۶ : سنسورهاي حرارتي ديگر و كاربرد آنها……………………………………………………………..۲۰

۳_۷ : سنسورهاي فشار…………………………………………………………………………………………….۲۱

۳-۸ : اثر پيزو مقاومتي …………………………………………………………………………………………….۲۲

۳-۹ : سنسورهاي فشار پيزو مقاومتي ………………………………………………………………………..۲۳

۳_۱۰ : اصول سنسورهاي فشار جديد………………………………………………………………………..۲۵

۳_۱۱ : سنسورهاي نوري …………………………………………………………………………………………۲۶

۳_۱۲ : مقاومت هاي نوري ……………………………………………………………………………………..۲۷

۳_۱۳ : ديودهاي نوري و ترانزيستورهاي نوري…………………………………………………………..۲۸

۳-۱۴ : سنسورهاي ميدان مغناطيسي ………………………………………………………………………….۳۰

فصل ۴ : مولدهاي هال و مقاومتهاي مغناطيسي…………………………………………………………….۳۱

۴_۱ : كاربردهاي ممكن سنسورهاي ميدان مغناطيسي……………………………………………………۳۲

فصل ۵ : سنسورهاي ميكرومكانيكي …………………………………………………………………………..۳۴

۵-۱ : سنسورهاي شتاب / ارتعاش …………………………………………………………………………….۳۵

۵_۲ : سنسورهاي ميكروپل ………………………………………………………………………………………۳۷

فصل ۶ : سنسورهاي فيبر نوري ………………………………………………………………………………..۳۹

۶_۱ : ساختمان فيبر ها ……………………………………………………………………………………………۴۰

۶_۲ : سنسورهاي چند حالته ……………………………………………………………………………………۴۱

۶_۳ : سنسورهاي تك حالته …………………………………………………………………………………….۴۴

۶_۴ : سنسورهاي فيبر نوري توزيع شده ……………………………………………………………………۴۶

فصل ۷ : سنسورهاي شيميايي ………………………………………………………………………………….۵۲

۷_۱ : بيو سنسورها ………………………………………………………………………………………………….۵۶

۷_۲ : سنسورهاي رطوبت ………………………………………………………………………………………..۵۸

فصل ۸ : سنسورهاي رايج و كاربرد آن ………………………………………………………………………۶۰

۸_۱ : سنسورهاي خازني ………………………………………………………………………………………….۶۰

فصل ۹ : سنسور ويگاند…………………………………………………………………………………………….۶۲

فصل ۱۰ : سنسورهاي تشديدي………………………………………………………………………………….۶۶

۱۰_۱ : سنسورهاي تشديدي كوارتز……………………………………………………………………………۶۷

۱۰_۲ : سنسورهاي موج صوتي سطحي ……………………………………………………………………..۶۹

فصل ۱۱ : سنسورهاي مافوق صوت …………………………………………………………………………..۷۱

فصل ۱۲ : سنسور پارك ……………………………………………………………………………………………۷۹

۱۲-۱: پتاسیومترها …………………………………………………………………………………………………..۷۹

۱۲-۲ : خطی بودن پتاسیومترها …………………………………………………………………………………۸۰

۱۲-۳ : ریزولوشن پتاسیومترها …………………………………………………………………………………۸۲٫

۱۲-۴ : مسائل نویزالکتریکی در پتاسیومترها………………………………………………………………..۸۴

۱۲-۵ : ترانسدیوسرهای جابه جایی القایی …………………………………………………………………۸۵

۱۲-۶ : ترانسدیوسرهای رلوکتانس متغیر……………………………………………………………………..۸۵

۱۲-۷ : ترانسفورمورهای تزویج متغیر: LDTوLVDT ………………………………………………89

۱۲-۸ : ترانسدیوسرهای تغییرمکان جریان ادی…………………………………………………………… ۹۴

۱۲-۹ : ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی ……………………………………………………………….. ۹۶

۱۲-۱۰ : رفتارخطی ترانسدیوسرهای تغییرمکان خازنی ………………………………………………. ۹۹

۱۲-۱۱: سنسورهای حرکت ازنوع نوری …………………………………………………………………..۱۰۰

۱۲-۱۲ : ترانسدیوسرهای تغییرمکان اولتراسوند …………………………………………………………۱۰۱

۱۲-۱۳ : سنسورهای پرآب هال سرعت چرخش وسیتم های بازدارنده

(کمک های پارکینگ ) ………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۱۲-۱۴ : سیستم های اندازه گیری تغییرمکان اثرهال …………………………………………………..۱۰۵

۱۲-۱۵ : سنسوردوبل پارک ……………………………………………………………………………………۱۰۶

۱۲-۱۶ : آی سی ۵۵۵ درمواد ترانسمیتر……………………………………………………………………۱۰۷

 

 

مقدمه:

امروز وابستگي علوم كامپيوتر، مكانيك و الكترونيك نسبت به هم زياد شده‌اند و هر مهندس و با محقق نياز به فراگيري آن‌ها دارد، و لذا چون فراگيري هر سه آنها شكل به نظر مي‌رسد حداقل بايد يكي از آن‌ها را كاملاً آموخت و از مابقي اطلاعاتي در حد توان فرا گرفت. اينجانب كه در رشته مهندسي مكانيك سیالات تحصيل مي‌كنم، اهميت فراگيري علوم مختلف را هر روز بيشتر حس مي‌كنم و تصميم گرفتم به غير از رشته تحصيلي خود ساير علوم مرتبط با خودرو را محك بزنم. مي‌دانيم كه سال‌هاست علوم كامپيوتر و الكترونيك با ظهور ميكروچيپ‌ها پيشرفت قابل ملاحظه‌اي كرده‌اند و اين پيشرفت دامنگير صنعت خودرو نيز شده است، زيرا امروزه مردم نياز به آسايش، ايمني، عملكرد بالا از خودرو خود توقع دارند. از نشانه‌هاي ظهور الكترونيك و كامپيوتر در خودرو پيدايش سنسورها در انواع مختلف، و سيستم‌هاي اداره موتور و سايرتجهيزات متعلقه مي باشد. اين تجهيزات روز و به روز تعدادشان بيشتر و وابستگي علم مكانيك به آن ها بشتر مي‌شود. در ادامه سعي دارم نگاهي به توليد وسنسورهاي موجود در بازار بياندازيم و زمينه را براي ساخت يك سنسور پارك  مهيا كنم، تا از ابزارهاي موجود حداكثر بهره‌ را برده وعملكرد مطلوب ارائه داد.

 

فصل اول

 

        سنسور چيست؟

امروزه بحث سنسور به اهميت مفاهيمي از قبيل ميكروپرسسور (پردارزش گر)، انواع مختلف حافظه وساير عناصر الكترونيكي رسيده است، با اين وجود سنسور هنوز هم فاقد يك تعريف دقيق است همچنانكه كلمات الكترونيكي از قبيل پروب، بعدسنج، پيك آپ يا ترنسديوسر هنوز هم معاني لغوي ندارند. جدا از اين‌ها كلمه سنسور خود ريشه بعضي كلمات هم خانواده نظير المان سنسور، سيستم سنسور، سنسور باهوش و تكنولوژي سنسور شده است كلمه سنسور يك عبارت تخصصي است كه از كلمه لاتين Sensorium، به معني توانايي حس كرد، يا Sensus به معني حس برگرفته شده است. پيش از آن كه بحث را ادامه دهيم لازم است عبارت سنسور را در صنعت الكترونيك تعريف كنيم:

يك سنسور هم كميت فيزيكي معين را كه بايد اندازه‌گيري شود به شكل يك كميت الكتريكي تبديل مي‌كند، كه مي‌تواند پردازش شود يا به صورت الكترونيكي انتقال داده شود. مثلاً يك سنسور رنگ مي‌تواند تغيير در شدت نور را به يك پروسه تبديل نوري الكتروني به صورت يك سيگنال الكتريكي تبديل كند. بنابراين سنسور را مي‌توان به عنوان يك زير گروه از تفكيك كننده‌ها كه وظيفه‌ي آن گرفتن علائم ونشانه‌ها از محيط فيزيكي و فرستادن آن به واحد پردازش به صورت علائم الكتريكي است تعريف كرد. البته سنسوري مبدلي نيز ساخته شده‌اند كه خود به صورت IC  مي‌باشند و به عنوان مثال (سنسورهاي پيزوالكترونيكي، سنسورهاي نوري).

وقتي ما از سنسوري مجتمع صحبت مي‌كنيم منظور اين است كه تكيه پروسه آماده‌سازي شامل تقويت كردن سيگنال، فيلترسازي، تبديل آنالوگ به ديجيتال و مدارات تصحيح‌ مي‌باشند، در غير اين صورت سنسوري كه تنها سيگنال توليد مي‌كند به نا سيستم موسوم هستند.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.