معرفي ابزار دقيق

فایل
تعداد صفحات
22
نویسنده
تاریخ انتشار
7 آوریل 2019
دسته بندی
تعداد بازدید
127 بازدید
۲,۲۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

فصل اول : معرفي ابزرار دقيق…………………………………………………………………..

۱-۱ فن ابزار دقيق………………………………………………………………………………….

۱-۲ لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنايع نفت و پتروشيمي………………

-كنترل…………………………………………………………………………………………………

-تعريف حلقه كنترل (CONTROL LOOP)……………………………………………….

۱-۳ عوامل تحت كنترل …………………………………………………………………………

۱-فشار (PRESSURE)…………………………………………………………………………..

۲- جريان سيال (Flow)………………………………………………………………………….

۳- سطح(LEVEL)………………………………………………………………………………..

۴-دما (TEMPERATURE)……………………………………………………………………

۱-۴ آشنايي با چند اصطلاح رايج در ابزار دقيق……………………………………………

۱-SETTOINT……………………………………………………………………………………..

۲- MEASUREMENF………………………………………………………………………….

۳- OFFSET………………………………………………………………………………………..

۴-SIGNAL…………………………………………………………………………………………

۵-FEEDBACK…………………………………………………………………………………..

۶- حلقه كنترلي باز و بسته OPENAND CLOED LOOP…………………………….

فصل دوم

۲-۱ فشار (PAESSURE)……………………………………………………………………….

۱- فشار نسبي GAUGE PRESSURE………………………………………………………

۲- فشار جو ATMOSPHERE PRESSURE……………………………………………..

۲-۲ جريان سيال (Fiow)………………………………………………………………………..

۲-۳ دما(TEMPERATURE)………………………………………………………………….

۱- تعريف حرارت…………………………………………………………………………………

۲- واحد انرژي …………………………………………………………………………………….

۳- گرماي ويژه: C (ظرفيت گرمايي ويژه )…………………………………………………

فصل سوم انواع وسايل مورد استفاده براي اندازه گيري كميت هاي سيالات

۳-۱ ما نرسته هاي شيشه اي ( جهت سنجش منشار)…………………………………….

۱- تيوب مخزن دار………………………………………………………………………………..

۲- U تيوب ساده…………………………………………………………………………………..

۳- U تيوب با ساقه مورب………………………………………………………………………

۴- اندازه گيري فشار هاي زياد به كمك U تيوب…………………………………………

۳-۲ وسايل قابل ارتباع……………………………………………………………………………

۱- لوله بور دون BOURDON TUBE………………………………………………………

۲- لوله بور دون حلزوني (PIRALBOUROURDON TUDE)……………………..

۳- لوله بوردن مارپيچ(HELICAL BOURDON TUBE)………………………………

۳-۳ ارتفاع سنج LVELMETER………………………………………………………………

– اندازه گيري سطح مايعات…………………………………………………………………….

۱- اندازه گيري ارتفاع سطح بطور مستقيم…………………………………………………..

۱-۱ استفاده از لوله اندازه گيري ……………………………………………………………….

۱-۲ استفاده از توپي شناور BALL FIOAT………………………………………………..

۲- اندازه گيري ارتفاع سطح مايعات بروش غير مستقيم…………………………………

۲-۱ استفاده از نور………………………………………………………………………………….

۲-۲ استفاده از اشم راديواكتيو RADIATION TYPE……………………………………

۲-۳ طريقة اولتراسونيك………………………………………………………………………….

۳-۴ فلومترها Fiow MFTERS………………………………………………………………..

-اندازه گيري جريان سيالات…………………………………………………………………….

۱- وسايل اندازه گيري جريان بروش مستقيم……………………………………………….

۱-۱ اندازه گيري  به روش روتا متر ROTAMFTER …………………………………..

۲- وسايل اندازه گيري جريان بروش غير مستقيم…………………………………………

۱-۲ فلومتر بر اساس اختلاف فشار……………………………………………………………

– محسنات و معايب روش مستقيم اندازه گيري جريان سيالات………………………

– محسنات و معايب روش غير مستقيم اندازه گيري جريان سيالات…………………

۳-۵ دماسنج THERMOMETERS…………………………………………………………..

– اندازه گيري دما…………………………………………………………………………………..

۱- دما سنج شيشه اي …………………………………………………………………………….

۲- دما سنج دو فلزي BIMMETAL THERMOMETERS…………………………..

۳- ترميستور THERMISTOR…………………………………………………………………

۴- زوج حرارتي (ترموكوپل THERMOCOUPLE)…………………………………….

۵- آشكار سازي مقاومتي دما (RTD)………………………………………………………..

فصل چهارم: انواع فرستنده ها و انواع مبدل ها

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………

۴-۲ اجزاء تشكيل دهنده يك حله كنترل …………………………………………………..

الف- فرستنده ها TRANSMITERS…………………………………………………………

– فرستنده تعادل نيرو نوع الكترونيكي ………………………………………………………..

ب- مبدل ها TRANSDUCERS……………………………………………………………..

-مبدل هاي الكترونيكي ELECTRONIC TRANSDUCERS………………………..

الف- مبدل جريان به ولتاژ TRANS DUCERI/V………………………………………..

ب – مبدل ولتاژ به جريان TRANS DUCERI/V………………………………………..

۴-۳- ساير اجزاء تشكيل دهنده يك حلقه كنترلي ……………………………………….

– سوئيچ فشار PRESSURE SWITCH……………………………………………………..

– كليد حفاظتي SAFETY SWITCH………………………………………………………..

-سوئيچ سطحLEVEL SWITCHE…………………………………………………………..

-دستورات كاليبراسيون و checking ادوات و ابزار دقيق ………………………………

-فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………

 

فصل اول

معرفي ابزار دقيق

 

۱-۱- فن ابزارهاي دقيق

سنجش عبارتست از مقايسه كميت هاي نامعلوم با كميت هاي حد نصاب و قراردادي، اين ايده موقعي به مرحله اجراء قرار مي گيرد كه لازم باشد كميت هاي فيزيكي و شيميائي معلوم و اندازه گيري شوند. عمل سنجش بهر صورت كه باشد در تغييرات و فعل و انفعالات مواد اوليه تمام صنايع جهان لازم و ضروريست. زيرا بدلائل زير حس هاي پنج گانه بشر فقط در حدي بسيار محدود در عمل اندازه گيري و سنجش قادر به معلوم تغييرات در اشياء مي باشند. بنابراين ناچار است از وسائلي استفاده كند كه بتواند بدون تماس مستقيم خود عمليات سنجش را با بكار بردن آن وسائل انجام دهد و حتي عمل كنترل را بانجام رساند.

۱-۲- لزوم كاربرد وسائل سنجش و كنترل در صنايع نفت و پتروشيمي

الف- كنترل كيفيت و كيفيت طبق طرح عمليات بهره برداري و مشخصات تعيين شده

ب- ايمن نگهداشتن واحدهاي صنعتي در شرائط خاص (از نظر خطرات انفجار وكليه حوادث ناشي از صحيح كار نكردن وسائل)

كنترل

بطور كلي در هر فرآيند توليدي صرف نظر از روش توليدي. نوع و حجم محصول و نياز به يك سيستم كنترل كننده داريم تا بطور اتوماتيك همواره روند توليد را تحت نظر داشته و عملكرد صحيح سيستم ها،دستگاهها و آلات و ادوات گوناگون را تضمين نمايد.

بعنوان  مثال در يك كارخانه نوشابه سازي اعمالي از قبيل شستشوي بطري، ضد عفوني كردن آب، پر كردن، نصب تشتك سر بطري و غيره بايستي بطور منظم سريع و بدون خطا صورت گيرد و يا در يك نيرو گاه برق كنترل دور ژنراتورها، ميزان فشار و درجه حرارت در ديگهاي بخار و ساير عوامل بايد بطور دقيق و پيوسته تحت كنترل بوده و از انحراف آنها از مقدار مطلوب جلوگيري شود. هر سيستم كنترل ممكن است از يك يا ند حلقه كنترلي  (Control Loop) تشكيل شده باشد. و هريك از اين حلقه هاي كنترل ممكن است.بطور مستقيم و يا در ارتباط با ساير حلقه ها عمل نمايند.

تعريف حلقه كنترل  CONTROL LOOP

به مجموعه اي از آلات و ادوات ابزار دقيق( اعم از نشان دهنده ها، كنترل كننده ها، مبدل ها و ….) كه در ارتباط با يكديگر قرار داشته و مجموعاً عامي خاصي را تحت كنترل داشته باشند يك حلقه كنترل مي گوييم. مثلاً اگر يك سنسور حرارتي را طوري در ارتباط با يك كليد قرار دهيم كه در درجه حرارت معيني اين كليد وصل شده و در نقطه معين ديگري قطع نمايد. اين دو عنصر رويهم رفته تشكيل يك حلقه ساده كنترل حرارت مي دهند.

 

 

۱

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.