دانشگاه آزاد قزوین-سعید آفتاب طلب


          دانشگاه آزاد قزوین-سعید آفتاب طلب
فایل
تعداد صفحات
نویسنده
تاریخ انتشار
24 جولای 2018
دسته بندی
تعداد بازدید
57 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

دانشگاه آزاد قزوین-سعید آفتاب طلب

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با تعهد مشتری وکیفیت ارتباط با مشتری در نمایندگی های فروش شرکت سایپا در شهر تهران است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل جامعه آماري شامل کليه مشتریان نمایندگی­های فروش شرکت سایپا در شهر تهران بود که با توجه به اینکه حجم جامعه آماری بسیار زیاد بوده و همگی در دسترس محقق نبودند از جامعه مورد نظر نمونه­گیری بعمل آمد. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و تعداد ۳۸۴ نفر از مشتریان به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که از پرسشنامه تلفیقی کیفیت ارتباط با مشتری، اخلاق حرفه­ای، تعهد مشتری استفاده گردید. برای سنجش کیفیت ارتباط با مشتری ۱۲ گویه در چهار مؤلفه اعتماد مشتری، رضایت مشتری، صداقت با مشتری، توجه به مشتری استفاده شده و برای سنجش اخلاق حرفه­ای از ۱۴ گویه در چهار مؤلفه آموزش مشتری، مسئولیت­پذیری، دسترسی مشتری به اطلاعات، احترام به مشتری و برای سنجش تعهد مشتری از ۱۰ گویه در سه مؤلفه تعهد شناختی، تعهد احساسی، تعهد کنشی استفاده گردید داده­های جمع­آوری شده از پرسشنامه­ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که اخلاق حرفه­ای با تعهد مشتری وکیفیت ارتباط با مشتری رابطه دارد.

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
 • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.