برنامة حفاظت داوطلبانه Voiuntary Protection Program

فایل
تعداد صفحات
17
نویسنده
تاریخ انتشار
13 مارس 2019
دسته بندی
تعداد بازدید
42 بازدید
۱,۷۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
  خرید این محصول

برنامة حفاظت داوطلبانه Voiuntary     Protection   Program

ادارة ايمني و بهداشت حرفه ايOSHA رهنمودهايي در مورد vpp ارائه نمود كه شامل مديريت مؤثر در ايمني كاركنان و حفاظت بهداشتي است كه از عوامل تعيين كننده و سرنوشت ساز در كاهش گستردگي و شدت صدمات و بيماريهاي ناشي از كار مي باشد.مديريت كار آمد به تمام مشكلات و خطرات ناشي از كار، شامل خطرات بالقوه ناشي از تغيير شرايعاد عمليات محل كار مي پردازد. مديريت خطراتي كه توسط استاندارهاي دولتي تعيين شده اند را در همه حال مورد بحث قرار مي دهد.

در طول ساليان OSHA و نيروي اجرائي دولت و هيئت مشاور به مواردي برخورد كردند كه برنامة ايمني بهداشت به طور صحيح مديريت شده و نيز مكانهايي كه ميزان صدمات به طور فوق العاده اي كم بوده است. ويژگيهاي معمول و رايج در اين مكانها استفاده از سازماندهي و روشهاي سيستماتيك جهت واگذاري مسئوليتهاي مناسب به تمام مديران، سرپرستان و كارگران جهت بازرسي منظم كنترل خطرات بالقوه موجود و همچنين هدايت و آموزش تمامي ارزيابي OSHA از يك مكان براي vpp شامل:

گفتگو با مقامات و كاركنان شركت، بررسي مدارك و مستندات ايمني، بازبيني همه مراحل كارخانه، مصابحه طيف وسيعي از كارگران كارخانه و كارگران قراردادي است.

تمي ارزيابي در جستجوي شرايط مطلوب، كارگراني كه مي دانند چگونه از خودشان محافظت كنند و در ارتباط با مديريت از نظر مسائل ايمني باشند و تيم مديريتي كه كاملاً درگير كنترل و پيشگيري از خطرات هستند، مي باشند

۱- برنامة مديريت ايمني:

خطوط راهنماي كلي شامل توجه و تشويق كاركنان در جهت مبادرت و پايه گذاري برنامه اي است كه به صورت سيستماتيك خط مشي و روشهاي عمليات تمريني متناسب جهت حفاظت كاركنان از خطرات بهداشتي و ايمني را فراهم مي كند يك برنامة مؤثر شامل پيش بيني تشخيص سيستماتيك، ارزيابي پيشگيري يا كنترل خطرات عمومي مكان كار، خطرات ويژه شغلي و خطرات بالقوه كه احتمالاً از شرايط قابل پيش بيني ناشي مي شود، مي باشد. اگر نه خطرات با خطرت بالقوه از نظر پنهاني شده و يا روشهاي كنترلي پيشگيرانه با شكست مواجه خواهد شد و احتمال صدمه يا بيماري به طور چشمگيري افزايش مي يابد و OSHA تصديق مي كند اگر چه طبق مقررات عمل كردن، هدف مهمي است، برنامه مؤثر با نگاهي فراتر، به نيازهاي قانوني همه خطرات مي پردازد. همينطور در صدد تلاش جهت جلوگيري از صدمات و بيماريها خواهد بود. اگر چه استانداردها راهنماي مهمي جهت تشخيص خطرات فراهم مي كنند ولي آنها در همه حال كافي نيستند. موفقترين برنامه ها داراي نگرشي فراتر از استاندارد هاي دولتي و الزامات قانوني هستند. آنها منابع اطلاعاتي ديگري را در مورد خطرات دنبال مي نمايند و همينطور از تواناييهاي تحليل گرايانه خويش براي جستجو و يافتن خطراتي كه توسط استانداردها تحت پوشش قرار نگرفته اند، استفاده مي كنند. انگيزة آنها جلوگيري از صدمات و بيماريها و هزينه هاي اقتصادي و انساني وابسته مي باشد چه با قانون مطابقت داشته باشد و يا خير.

OSHA تذكر مي دهد كه آنچه در برنامه مدون گفته مي شود اهميت كمتري در مقايسه با آنچه كه در عمل با آن مواجه مي شويم، دارد

يك برنامه مدون اصلاح شده به طور منظم خط مشي را توضيح مي دهد و يا شفاف مي كند و هرگاه مشكلي ما بين تقدم ايمني و توليد به وجود آيد، به عنوان نقطة وارسي

(checkpoint) عمل كرده و اجراي منصفانه و مناسب قوانين ايمني كار را ضمانت مي كند.

برنامه مدون OSHA شامل: خطرات خاص محل كار : كنترل هاي اجرايي و مهندسي و نيازمنديهاي ppE ( لوازم حفاظت فني  Personal  Protective  eqwpment ) مي باشد.

۲- اهداف و خط مشي ايمني

الف- راهنمايي خط مشي OSHA

مديريت بايد به وضوح خط مشي محل كار را جهت بهبود مباحث ايمني و بهداشت كار و شرايط كار معين كند. تا آنجا كه همة كاركنان بطور مسئولانه در جايگاه و محل خود قرار گرفته و دركي از اولويت جايگاه حفاظت، ايمني و بهداشت در ارتباط با ديگر ارزشهاي سازماني داشته باشند. بيان خط مشي، پايه  و اساس مديريت ايمني و بهداشت مي باشد. اگر اين موضوع به وسيلة كليه اعضاء سازمان فرا گرفته شود مي تواند معياري براي سنجش شايستگي و كفايت فعاليت هاي حفاظتي باشد.

 

ب- راهنماي اهداف كوتاه مدت OSHA

مديريت با يد ارتباط و هدف روشن و واضحي براي برنامه ايمني و بهداشت پايه گذاري نمايد و مقاصدي براي تآمين رسيدن به اين اهداف داشته باشد، چيزي كه نتايج آن براي كليه اعضاي سازمان قابل درك باشد. يك هدف كوتاه مدت. خط مشي ايمني و بهداشتي كاملاً ويژه اي را مي طلبد.

۳- مشاركت و تعهد مديريت:

OSHA بر اين باور است كه مسئوليت و تعهد مديريت و مشاركت كاركنان مكمل يكديگر هستند. مسئوليت و تعهد مديريت ايجاد انگيزه نموده وراهي جهت كنترل فعاليتهاي سازمان مي باشد. در يك برنامه مؤثر مديريت ايمني و بهداشت كارگران را به عنوان اساس و پايه ارزش سازمان مورد توجه خاص قرار داده و حمايت و حفاظت از آنرا به همان شدت و قدرت براي اهداف ديگر سازماني هم منظور مي كند. مشاركت كاركنان سبب مي شود كه آنان وفاداري و تعهد خويش را بتوانند به نوعي در مورد پشتيباني از ايمني چه براي خودشان و چه براي ديگران اظهار نمايند.

عمل قوي تر از كلام است. اگر مديريت ارش اولويت بالايي جهت پشتيباني از ايمني و بهداشت در عمل قائل شود. ديگران هم بالطبع از آن پيروي خواهندكرد. مديران كارخانه كه در محوطه هاي كار از وسايل حفاظت فردي لازم استفاده مي نمايند و شخصاً حفاظت ايمني و بهداشت را دنبال مي كنند، چنين مشاركتي را نشان مي دهند.

 

مطالعه بیشتر

   راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.